Akty prawne - Miasto Żagań
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Osiedle na Górce 10 o powierzchni 44,70 m2 wraz z udziałem 215/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1743/13 o powierzchni 2523 m2. 121/2018 Obowiązujący
32 2018-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/3, o powierzchni 970 m2 położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00035953/7 120/2018 Obowiązujący
33 2018-06-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Jarzębinowej 13. 117/2018 Obowiązujący
34 2018-05-30 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Żelaznej 14. 115A/2018 Obowiązujący
35 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018. LIV/47/2018 Obowiązujący
36 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. LIV/46/2018 Obowiązujący
37 2018-05-25 Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych LIV/45/2018 Obowiązujący
38 2018-05-25 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok. LIV/44/2018 Obowiązujący
39 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu. LIV/43/2018 Obowiązujący
40 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. LIV/42/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu