ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-03-29 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. VI/8/2019 Obowiązujący
32 2019-03-29 Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. VI/7/2019 Obowiązujący
33 2019-03-29 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łąk Staromiejskich II" w Żaganiu VI/6/2019 Obowiązujący
34 2019-03-29 Uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam VI/5/2019 Obowiązujący
35 2019-03-29 Uchwały o zmianie uchwały Nr IV/44/2019 Rady Miasta Żagań w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu. VI/4/2019 Obowiązujący
36 2019-03-29 Uchwały o zmianie uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta Żagań w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu. VI/3/2019 Obowiązujący
37 2019-03-29 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2030. VI/2/2019 Obowiązujący
38 2019-03-29 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. VI/1/2019 Obowiązujący
39 2019-03-25 Zarządzenia zmieniające Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 06.10.2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Żagań. 77/2019 Obowiązujący
40 2019-03-19 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Wesołej 24. 73/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu