ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Ratuszowej 6A.
Nr aktu prawnego
131/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
II/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
II/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości
Nr aktu prawnego
II/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
II/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: diet dla radnych Rady Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
II/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
II/13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
II/12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
II/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
II/10/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji