ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
LXXIV/550/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
LXXIV/549/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję w latach 2024-2027
Nr aktu prawnego
LXXIV/548/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
LXXIV/547/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego
Nr aktu prawnego
LXXIV/546/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/521/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXIV/545/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXXIV/544/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
Nr aktu prawnego
LXXIV/543/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
LXXIV/542/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
LXXIV/541/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji