ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 18038
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 14469
Ochrona Danych Osobowych 3800
Deklaracja dostępności 1819
Koordynator do Spraw Dostępności 1105
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1239

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 0
2024 0
Wybory Samorządowe 2024 1504
Strona Państwowej Komisji Wyborczej 0
2023 0
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5950
Strona Państwowej Komisji Wyborczej 0
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 192
Wybory do Izb Rolniczych 2023 525
Lubuska Izba Rolnicza 0
2020 0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9408
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
2019 71
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6006
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 7151
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 0
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 38162
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8434
Sejm Senat 2015 14544
Prezydenckie-2015 15357
2014 0
Parlament Europejski 2014 22350
Wybory Samorządowe 2014 61522
2013 30053
2011 15823
2010 0
Samorządowe 51132
Prezydent RP 26792
2009 17905
2007 27779
2006 33422
Rada Miasta 11765
Burmistrz 9544
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 16641
2005 7925
Prezydent RP 19556
Sejm Senat RP 15101
2004 13223
Urząd Miasta 168564
Struktura 74809
Godziny przyjmowania interesantów 851
Burmistrz 93319
Sprawozdania 4651
2003 36689
2004 45716
2005 43147
2006 19183
2007 32984
2008 30889
2009 33962
2010 24756
2011 28637
2012 26593
2013 14791
2014 19491
2015 12738
2016 11786
Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim 2631
Rada Miasta 113765
Sesje 363969
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2024 244
Protokoły 2023 2671
Protokoły 2022 3188
Protokoły 2021 2997
Protokoły 2020 3232
Protokoły 2019 6903
Protokoły 2018 8782
Protokoły 2017 19275
Protokoły 2016 18660
Protokoły 2015 25994
Protokoły 2014 39037
Protokoły 2013 44541
Protokoły 2012 50978
Protokoły 2011 38986
Protokoły 2010 39048
Protokoły 2009 35172
Protokoły 2008 27731
Protokoły 2007 32838
Komisje Rady Miasta 31740
Terminy posiedzeń Komisji Stałych 4099
Protokoły z posiedzeń komisji 6649
Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej 260
KLUBY RADY MIASTA 895
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 38345
Uchwały 264931
Statut 133759
Akty prawne 1952546
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 62858
Finanse, w tym podatki i opłaty lokalne 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16296
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 27961
Budżet 2007 27152
Budżet 2008 28033
Budżet 2009 17745
Budżet 2010 14409
Budżet 2011 19235
Budżet 2012 11645
Budżet 2013 25767
Budżet 2014 21572
Budżet 2015 9478
Budżet 2016 13901
Budżet 2017 8652
Budżet 2018 6244
Budżet 2019 3386
Budżet 2020 2907
Budżet 2021 886
Budżet 2022 661
Budżet 2023 488
Budżet 2024 250
Podatki i opłaty lokalne 159810
Wzory formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych (Obowiązują wg. stanu prawnego od dnia 01-07-2019r.) 0
Pomoc publiczna 50327
Sprawozdania 35150
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 51016
Dane teleadresowe 215090
Praca w UM 156067
Informacje ogólne 24806
Ogłoszenia 79572
Lista kandydatów 49170
Wyniki naboru 42731
Wakaty 1654833
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Informacja RODO dla kandydatów do pracy 0
Ogłoszenia 784187
Praca w jednostkach 1214
Ogłoszenia 234208
Co i jak załatwić 91632
Sprawy 317421
Wydziały 298841
Język migowy 9898
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 17270
Przetargi publiczne 1140561
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł 286381
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł 148815
Archiwum zamówień 43624
Ogłoszenia o wyborze 57071
Wyniki zamówień publicznych 704636
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 17028
Ogłoszenia o przetargach 153861
Usługi 115241
Dostawy 126833
Roboty budowlane 127844
Nieruchomości 412618
Konkursy 432327
Przetargi nieruchomości 399965
Nieruchomości 651628
Drogi gminne 0
Nieruchomości ZGM 163946
Komunikaty 153530
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 23369
Petycje 56437
Informacje niepublikowane w BIP 47053
Oświadczenia 125422
Środowisko 105775
Informacje o środowisku 88
Program Ochrony Środowiska 21484
Plan Gospodarki Odpadami 14992
Formularze 42405
Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych 52746
Decyzje środowiskowe 68173
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 15963
Studium UiKZP 39872
Planowanie przestrzenne 5238
Referenda 1
Referendum Ogólnokrajowe 2023 654
Referendum gminne 2020/2021 7587
Referendum Ogólnokrajowe 2015 26109
Referendum gminne 2013 4693
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku 4286
Usługi tłumacza migowego podczas Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku 511
Gospodarka odpadami komunalnymi 121326
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5120
Edukacja ekologiczna 8039
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 16779
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 14608
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8058
Miejsca zagospodarowania odpadów 5761
Rejestr działalności regulowanej 1381
ROC 771
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32803
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 26610
Wykaz jednostek 73005
Zakłady budżetowe 8761
Jednostki budżetowe 9900
Ośrodek Pomocy Społecznej 29291
Instytucje kultury 10007
Rejestr Instytucji Kultury 11059
Żagański Pałac Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy 0
Muzeum Obozów Jenieckich 284
Spółki Gminy 8192
Nabór ławników sądowych 19980
Zgromadzenia Publiczne 23736
Protokoły z kontroli 1535

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 38606
O biuletynie 35840
Mapa 31521
Zespół redakcyjny 32351
Strona główna 49125
Rejestr zmian 1479055
Mapa serwisu 17666
Statystyki 22251
« powrót do poprzedniej strony