ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 14928
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 12496
Ochrona Danych Osobowych 1680

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 153312
Struktura 66953
Burmistrz 86470
Sprawozdania 4649
2003 33993
2004 42410
2005 40060
2006 18281
2007 30442
2008 28417
2009 31008
2010 22461
2011 26216
2012 24565
2013 13626
2014 17300
2015 10449
2016 9477
Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim 607
Rada Miasta 103206
Sesje 312219
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2020 71
Protokoły 2019 2030
Protokoły 2018 5884
Protokoły 2017 15415
Protokoły 2016 15213
Protokoły 2015 22233
Protokoły 2014 35137
Protokoły 2013 40513
Protokoły 2012 47237
Protokoły 2011 35966
Protokoły 2010 36015
Protokoły 2009 31884
Protokoły 2008 25637
Protokoły 2007 30113
Komisje RM 27906
Terminy posiedzeń Komisji Stałych 156
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 3433
Uchwały 11260
Statut 130778
Akty prawne 1651900
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 52471
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16291
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 26196
Budżet 2007 25527
Budżet 2008 26391
Budżet 2009 16734
Budżet 2010 13541
Budżet 2011 18386
Budżet 2012 10779
Budżet 2013 24413
Budżet 2014 20923
Budżet 2015 8845
Budżet 2016 13265
Budżet 2017 7996
Budżet 2018 5493
Budżet 2019 2638
Budżet 2020 440
Podatki i opłaty lokalne 135736
Wzory formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych (Obowiązują wg. stanu prawnego od dnia 01-07-2019r.) 0
Pomoc publiczna 43491
Sprawozdania 22553
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 40657
Dane teleadresowe 191008
Praca w UM 143098
Informacje ogólne 23226
Ogłoszenia 76171
Lista kandydatów 47095
Wyniki naboru 40803
Wakaty 1450319
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Informacja RODO dla kandydatów do pracy 0
Ogłoszenia 637823
Praca w jednostk. 1043
Ogłoszenia 210502
Co i jak załatwić 74524
Sprawy 266349
Wydziały 240336
Język migowy 9166
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 14459
Przetargi publiczne 968558
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 211410
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 82990
Archiwum zamówień 42801
Ogłoszenia o wyborze 52620
Wyniki zamówień publicznych 640252
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 5274
Ogłoszenia o przetargach 139194
Usługi 100245
Dostawy 112659
Roboty budowlane 111042
Nieruchomości 377676
Konkursy 348741
Przetargi nieruchomości 250078
Nieruchomości 612477
Nieruchomości ZGM 162108
Komunikaty 143612
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 21594
Petycje 41102
Informacje niepublikowane w BIP 42744
Oświadczenia 67585
od 2015 - Nowa funkcjonalność 92891
2015 10307
2014 25900
2013 28173
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 54772
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 99956
Program Ochrony Środowiska 20365
Plan Gospodarki Odpadami 14225
Formularze 38643
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 492996
Obwieszczenia 54263
Decyzje środowiskowe 58796
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 13220
Studium_UiKZP 36693
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2020 0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 58
2019 57
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2798
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 0
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 5000
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 0
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 29840
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8404
Sejm Senat 2015 12348
Prezydenckie-2015 13483
2014 0
Parlament Europejski 2014 20386
Wybory Samorządowe 2014 57708
2013 26532
2011 14243
2010 0
Samorządowe 45522
Prezydent RP 24086
2009 16188
2007 24748
2006 29873
Rada Miasta 10901
Burmistrz 8632
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 14862
2005 7116
Prezydent RP 17324
Sejm Senat RP 13522
2004 11855
Referenda 1
Referendum Ogólnokrajowe 2015 22694
Referendum gminne 2013 303
Gospodarka odpadami komunalnymi 107282
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 3406
Edukacja ekologiczna 7320
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14927
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 12391
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6881
Miejsca zagospodarowania odpadów 4347
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30205
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 25953
Wykaz jednostek 67396
Zakłady budżetowe 7610
Jednostki budżetowe 8378
Ośrodek Pomocy Społecznej 26176
Instytucje kultury 8243
Rejestr Instytucji Kultury 8837
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 2
Spółki Gminy 7113
Nabór ławników sądowych 16016
Zgromadzenia Publiczne 18492

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36543
O biuletynie 34092
Mapa 30564
Zespół redakcyjny 31130
Strona główna 45725
Rejestr zmian 1280144
Mapa serwisu 16705
Statystyki 21426
« powrót do poprzedniej strony