ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.".
Nr aktu prawnego
360/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Szlachetnej w Żaganiu.
Nr aktu prawnego
335/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Drzewnej 2.
Nr aktu prawnego
333/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIII/96/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XIII/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema – Sosnowa w Żaganiu
Nr aktu prawnego
XIII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Łąk Staromiejskich II" w Żaganiu.
Nr aktu prawnego
XIII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
XIII/90/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji