ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Żagań
Nr aktu prawnego
XIII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019 – 2030.
Nr aktu prawnego
XIII/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.".
Nr aktu prawnego
326/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu.
Nr aktu prawnego
325/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji