ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żagań w statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2019 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Żagań w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań nr III/35/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIV/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XIV/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
Nr aktu prawnego
XIV/97/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji