ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. "Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom."
Nr aktu prawnego
352/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań".
Nr aktu prawnego
351/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2( w klatce Nr 8) położonego w Żaganiu w budynku przy ul. Jarzębinowej 7-8.
Nr aktu prawnego
366/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Kochanowskiego 1.
Nr aktu prawnego
365/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2( w klatce Nr 18), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Szprotawskiej 18-18A .
Nr aktu prawnego
364/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0881 ha, składającej się z działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnym 1302/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1. oraz 1302/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu.
Nr aktu prawnego
358/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0888 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/6, położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00035953/7.
Nr aktu prawnego
357/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0818 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/5, położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00035953/7.
Nr aktu prawnego
356/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1488 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/7, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053226/4.
Nr aktu prawnego
354/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1499 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2112/8, położonej przy ul. Węglowej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053226/4.
Nr aktu prawnego
355/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji