ˆ

Informacje niepublikowane w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje niepublikowane w BIP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje niepublikowane w BIP
 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znaleźli Państwo poszukiwanej informacji, a powinna ona zostać udostępniona, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i kontakt z Urzędem Miasta Żagań.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
II. OPŁATY:
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Za udostępnienie informacji mogą być pobierane opłaty, jeżeli będą musiały być poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną na wniosku.
Wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca powiadomiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  • Urząd Miasta Żagań, Rzecznik Prasowy: Agnieszka Zychla, pok. nr 12 tel: (+48 68) 477 10 55
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
VI. UWAGI:
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
VII INFORMACJE NIEJAWNE

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
Jeśli nie wskazano osobę to jest nią osoba wprowadzająca do BIP /patrz stopka/.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Fedorowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Fedorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-23 15:54:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-23 15:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-02 14:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »