ˆ

Co i jak załatwić

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb załatwiania spraw

Akapit nr 1 - brak tytułu

................................................
Każdy zainteresowany załatwieniem sprawy w Urzędzie Miejskim w Żaganiu powinien zgłosić się w pierwszej kolejności w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Żaganiu.
W Punkcie Informacji można otrzymać wszystkie szczegółowe informacje o trybie załatwienia sprawy oraz pobrać formularze. Wszystkie podania i wnioski należy również składać w Punkcie.
Plac Słowiański 17 pok. nr 4 - parter, tel. 68 477 10 10, fax: 68 477 10 17;
--------------------------------------------------------------------------

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE .doc
------------------------------------------------------------------------------
Rozdział VII   -   ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW (fragment z Regulaminu UM)
§ 24
Interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu.
§ 25
Wprowadzenie ograniczeń czasowych w przyjmowaniu interesantów wymaga zgody Burmistrza.
§ 26
Uzgodnienia z innymi Wydziałami Urzędu, niezbędne do załatwienia wnoszonych spraw, winny być dokonywane we własnym zakresie, bez angażowania interesantów.
§ 27
W przypadku nieobecności Burmistrza w dniu wyznaczonym do przyjmowania mieszkańców w sprawie skarg i wniosków, przyjęć dokonują Naczelnicy lub ich zastępcy, w sprawach dotyczących kompetencji Wydziału.
--------------------------------------------------
Skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Mogą być one wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Stosownie do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga powinna zawierać co najmniej dane skarżącego, jego adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 

Urząd Miasta Żagań nie udziela odpowiedzi na skargi i pytania prawne otrzymywane pocztą elektroniczną, które nie spełniają wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Fedorowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Fedorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-30 14:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marian Senyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-30 15:12:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marian Senyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 11:01:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »