ˆ

Zgromadzenie Publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszone Zgromadzenia Publiczne

20.02.2024 r. parking Stalag ul. Lotników Alianckich

Termin: 20.02.2024 r.
Godzina: od godz. 13.00 do 14.00
Miejsce: parking Stalag ul. Lotników Alianckich
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2022, poz. 1389).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

22.06.2022 r. ul. Dworcowa 57

Termin: 22.06.2022 r.
Godzina: od godz. 9:00 do godz. 12:00
Miejsce: ul. Dworcowa 57
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

01.04.2022 r. ul. Szprotawska, Plac Słowiański, teren Żagańskiego Pałacu Kultury

Termin: 01.04.2022 r.
Godzina: od godz. 12:30 do godz. 16:00
Miejsce: Rozpoczęcie  na placu przy Niepublicznym Przedszkolu " Dalej Razem " ul. Szprotawska 53 -  ul. Szprotawska, Plac Słowiański , teren Żagańskiego Pałacu Kultury
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

02.03.2022 r. Plac Słowiański

Termin: 02.03.2022 r.
Godzina: od godz. 17:00 do godz. 18:00
Miejsce: Plac Słowiański
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

01.03.2022 r. Plac gen. Stanisława Maczka

Termin: 01.03.2022 r.
Godzina: od godz. 12:00 do godz. 13:00
Miejsce: Plac gen. Stanisława Maczka
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

13.08.2019 r. ul. Warszawska przy skrzyżowaniu z Rynkiem

Termin: 13.08.2019 r.
Godzina: od godz. 11.00 do godz. 14.00
Miejsce: Ulica Warszawska w Żaganiu przy skrzyżowaniu z Rynkiem
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

24.04.2019 r. Plac Słowiański

Termin: 24.04.2019 r.
Godzina: od godz. 16.00 do godz. 17.30
Miejsce: Plac Słowiański
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

20.01.2019 r. Pałac Książęcy - dziedziniec

Termin: 20.01.2019 r.
Godzina: od godz. 20.00 do godz. 22.00
Miejsce: Pałac Książęcy - dziedziniec
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2018, poz. 408 z poźn. zm.).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)
 

29.07.2017 r. PLAC GEN. STANISŁAWA MACZKA

Termin: 29.07.2017 r.
Godzina: od godz. 17.00 do godz. 18.30
Miejsce: PLAC GEN. STANISŁAWA MACZKA
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2015, poz. 1485 z poźn. zm.).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)
 
 

24.10.2016 r., przy ul. WARSZAWSKA , RYNEK , ul. BRACKA, PLAC SŁOWIAŃSKI

Termin: 24.10.2016 r.
Godzina: od godz. 16.00 do godz. 17.00
Miejsce: ul. WARSZAWSKA , RYNEK , ul. BRACKA, PLAC SŁOWIAŃSKI
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2015, poz. 1485).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

11.03.2016 r., przy ul. Żelaznej 1

Termin: 11.03.2016 r.
Godzina: od godz. 17.00 do godz. 18.00
Miejsce: Teren przylegający do budynku szpitala w Żaganiu przy ulicy Żelaznej 1
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2015, poz. 1485).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

28.02.2016 r. ul. Żelazna

Termin: 28.02.2016 r.
Godzina: od godz. 13.00 do godz. 14.00
Miejsce: Teren przylegający do budynku szpitala w Żaganiu przy ulicy Żelaznej 1
 
Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiazywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2015, poz. 1485).
Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie miasta Żagań dostępna jest poniżej i TUTAJ (*pdf)

Akapit nr 13 - brak tytułu

 
Termin: 26.02.2016 r.
Godzina: od godz. 17.00 do godz. 18.00
Miejsce: Teren przylegający do budynku szpitala w Żaganiu przy ulicy Żelaznej 1
 
Termin: 27.12.2015 r.
Godzina: od godz. 16.40 do godz. 17.15
Miejsce: Pomnik Powstańców Wielkopolskich przy ul. Generała Bema w Żaganiu
 
 

Procedura:

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 
Postępowanie zwykłe:
1. Wypełnione i podpisane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ( wraz z pisemnym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia)należy złożyć w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań lub  przesłać  faksem albo zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną.
Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań
Tel. 68-477-10-40
Tel. 68-477-10-54 ; 68-477-10-56 / Wydział Spraw Obywatelskich /      
Fax 68-477-10-17
e-mail:
 
Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. braku którejkolwiek z wymaganych informacji ) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
 
Postępowanie uproszczone ( gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)
1. Wypełnione i podpisane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego – postępowanie uproszczone  należy  zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres:
  lub
 
lub
zadzwonić do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żagań ;
 tel. 68-477-10-75.
W zawiadomieniu należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości ( w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników  oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
-ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
 
Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
1.Organu gminy ( w postępowaniu zwykłym
lub
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ( w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna)
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
    1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na   
        30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana data zgromadzenia.
    2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed
         planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zawiadamia:
-  w postępowaniu zwykłym ,organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faxu, ustnie do protokołu ( w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu Miasta Żagań) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz. U. z 2013r poz. 1422)
- w postępowaniu uproszczonym , Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żagań o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego , telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
Wymagane dokumenty:
Postępowanie zwykłe:
  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym   pobierz
  2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia o przyjęciu obowiązków pobierz
  3. Zdjęcie organizatora  zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Postępowanie  uproszczone:
  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postepowanie uproszczone  pobierz
 
Miejsce złożenia i odbioru:
- złożenie w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań 
- odbiór w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żagań- postępowanie zwykłe
 
Jednostka odpowiedzialna:
- w postępowaniu zwykłym – Wydział Spraw Obywatelskich
- w postępowaniu uproszczonym – Miejskie Centrum Zarządzania  Kryzysowego Urzędu Miasta Żagań.
 
Termin odpowiedzi:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzje na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej UM Żagań i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w terminie  24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej . Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Uwagi:
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną data zgromadzenia, jeżeli:
  1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 24 lipca 2015r Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2019, poz. 631)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Niklewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
G.Niklewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-09 14:55:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marian Senyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-09 14:56:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marian Senyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 08:36:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »