ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-09-29 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 13( w klatce Nr 19), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Szprotawskiej 11-25 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 262/2017 Obowiązujący
12 2017-09-29 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 268 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 460/23 położonego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 263/2017 Obowiązujący
13 2017-09-20 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1565 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3950, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041685/2. 251/2017 Obowiązujący
14 2017-09-20 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0935 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2190/1, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053210/9. 250/2017 Obowiązujący
15 2017-09-04 Zarządzenia w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 240A/2017 Obowiązujący
16 2017-09-20 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3( w klatce Nr 14), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Keplera 12-16 i J.Słowackiego 1A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 249/2017 Obowiązujący
17 2017-09-20 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku przy ulicy K.Libelta 14 w Żaganiu. 248/2017 Obowiązujący
18 2017-09-20 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Kolejowej 53. 247/2017 Obowiązujący
19 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań XLIII/76/2017 Obowiązujący
20 2017-08-31 Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań XLIII/75/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu