ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu. LIV/43/2018 Obowiązujący
12 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. LIV/42/2018 Obowiązujący
13 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. LIV/41/2018 Obowiązujący
14 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. LIV/40/2018 Obowiązujący
15 2018-05-25 Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu LIV/39/2018 Obowiązujący
16 2018-05-25 Uchwały w sprawie: zaciągnięcia w 2018 r kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. LIV/38/2018 Obowiązujący
17 2018-05-25 Uchwały w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. LIV/37/2018 Obowiązujący
18 2018-05-25 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018-2030. LIV/36/2018 Obowiązujący
19 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Żagań o statusie miejskim. LIV/35/2018 Obowiązujący
20 2018-05-28 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom." 112/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu