ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-10-19 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. LVIII/94/2018 Obowiązujący
12 2018-10-19 Uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. LVIII/93/2018 Obowiązujący
13 2018-10-19 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu - obszar A. LVIII/92/2018 Obowiązujący
14 2018-10-19 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim. LVIII/91/2018 Obowiązujący
15 2018-10-19 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. LVIII/90/2018 Obowiązujący
16 2018-10-19 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. LVIII/89/2018 Obowiązujący
17 2018-10-19 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok. LVIII/88/2018 Obowiązujący
18 2018-10-19 Uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/129/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. LVIII/87/2018 Obowiązujący
19 2018-10-19 Uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/130/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. LVIII/86/2018 Obowiązujący
20 2018-10-19 Uchwały o zmianie uchwały Nr L/3/2018 Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. LVIII/85/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu