ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-06-02 Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2016 rok. XXXVIII/40/2017 Obowiązujący
12 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0392 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2605/24, położonej przy ul. Szkolnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00023289/4. 128/2017 Obowiązujący
13 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0219 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/3, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00025641/4. 134/2017 Obowiązujący
14 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0278 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/2, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00026641/1. 133/2017 Obowiązujący
15 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0336 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1226/1, położonej przy ul. Keplera w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00025639/7. 132/2017 Obowiązujący
16 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3056 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 717/4, położonej przy ul. Krętej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00049991/6. 129/2017 Obowiązujący
17 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1568 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2194/9, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041685/2. 131/2017 Obowiązujący
18 2017-06-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1707 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/34, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036758/7. 130/2017 Obowiązujący
19 2017-06-02 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom." 125/2017 Obowiązujący
20 2017-05-29 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 26 120/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu