ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-03-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 1,0840 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/14, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041682/1. 47/2017 Obowiązujący
72 2017-02-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 58A. 44/2017 Obowiązujący
73 2017-02-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 11, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Kochanowskiego 1. 43/2017 Obowiązujący
74 2017-02-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1( w klatce Nr 13) w budynku przy ul. Dworcowej 11-13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 42/2017 Obowiązujący
75 2017-02-17 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich" w Żaganiu. XXXIII/16/2017 Obowiązujący
76 2017-02-17 Uchwały o zmianie Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań. XXXIII/15/2017 Obowiązujący
77 2017-02-17 Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXXIII/14/2017 Obowiązujący
78 2017-02-17 Uchwały w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z samorządowym zakładem budżetowym. XXXIII/13/2017 Obowiązujący
79 2017-02-17 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XXXIII/12/2017 Obowiązujący
80 2017-01-30 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi. 32/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu