ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-11-29 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVII/96/2017 Obowiązujący
72 2017-11-29 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.” 310/2017 Obowiązujący
73 2017-11-29 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.” 309/2017 Obowiązujący
74 2017-11-08 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3613, o powierzchni 175 m2 położonej przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00051594/0 291/2017 Obowiązujący
75 2017-11-08 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3614, o powierzchni 188 m2 położonej przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00051594/0 290/2017 Obowiązujący
76 2017-11-10 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 294/2017 Obowiązujący
77 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XLII/59/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XLVI/95/2017 Obowiązujący
78 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XXX/115/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XLVI/94/2017 Obowiązujący
79 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. XLVI/93/2017 Obowiązujący
80 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVI/92/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu