ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 8Drukuj informację Przetarg numer: 8

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: czwarty przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Okrzei 2, o powierzchni 30,25 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma piwnicami o powierzchni 4,20 m2 oraz 3,90 m2 i toaletą zewnętrzną o powierzchni 0,55 m2, oraz udziałem 70/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1401/5, o powierzchni 0,0388 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00035558/8.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 11:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00035558/8

Cena wywoławcza

96.300,00 zł

Wadium

9.700,00 zł

Opis

Lokal mieszkalny położony na II kondygnacji (1 piętro) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Okrzei 2 w Żaganiu. Budynek wybudowany w okresie przedwojennym, w stanie technicznym dobrym, części wspólne budynku po remoncie. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokal mieszkalny posiada wspólny korytarz z sąsiednim lokalem mieszkalnym. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową i kanalizacyjną, wymagające remontu. W lokalu znajduje się wydzielona z pokoju łazienka. Stolarka okienna drewniana, podłogi częściowo drewniane (pokój) częściowo linoleum (kuchnia). Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00035558/8 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 20 lutego 2024 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnieść na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 8 maja 2023 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 10:06:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony