ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 2Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1995/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1992/7, 1993/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1, 1993/7,1995/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4 oraz 1996/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049757/4, o powierzchni 1,7418 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu

Ogłoszono dnia: 2023-05-09 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-07-11 09:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00041780/8, ZG1G/00041682/1 ZG1G/00049757/4, ZG1G/00060402/4

Cena wywoławcza

726.000,00 zł

Wadium

72.600,00 zł

Opis

Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowanych nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym i usługowym. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północne oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci wodna (wo160), sieć kanalizacji sanitarnej (ks200) oraz kanalizacji deszczowej (kd500), ponadto przez nieruchomość poprowadzony jest kolektor ściekowy (ks1400), skablowane dwie linie energetyczne (eW), zapas kabla elektrycznego (es) oraz napowietrzna linia średniego napięcia, ustanowiona zostanie służebność. Istnienie sieci uzbrojenia należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci gazowej. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00041780/8, ZG1G/00041682/1 ZG1G/00049757/4, ZG1G/00060402/4 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 4 października 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 6 grudnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 5 lipca 2023 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-08 09:24:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-08 09:26:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-11 10:27:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony