ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-23 2018-02-14 10:00:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 4.7 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 162.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta (PDF, 587.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 236.5 KiB)
2 2018-01-23 2018-02-13 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Żagań w roku 2018 w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.8 KiB)
3 2018-01-22 2018-02-07 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 157.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 79 MiB)
 • Instalacje fontann (ZIP, 128.7 MiB)
 • Kaskada przy fosie (ZIP, 728.6 KiB)
 • fontanna Kamienista (ZIP, 3.2 MiB)
 • fontanna Kwiatowa (ZIP, 3.2 MiB)
 • fontanna z Nereidami i Amorem (ZIP, 11.1 MiB)
 • fontanna z Wazą (ZIP, 4.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 291.1 KiB)
4 2018-01-12 2018-02-05 10:00:00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.2 MiB)
 • zapytanie i odpowiedź (PDF, 531.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315 KiB)
5 2017-12-14 2017-12-22 09:00:00 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE MIASTA ŻAGAŃ rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 340.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 297.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 387 KiB)
6 2017-12-06 2017-12-22 10:00:00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.2 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 54.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 385.3 KiB)
7 2017-11-30 2017-12-11 10:00:00 Zimowe utrzymanie ulic na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 119.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.5 KiB)
8 2017-11-29 2017-12-19 10:00:00 PRZEBUDOWA PLACU GENERAŁA MACZKA W ŻAGANIU W RAMACH ZADANIA PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACYKU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 7 W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU NADANIA NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH” – ETAP II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 138.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załączniki cz. 1 (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załączniki cz. 2 (ZIP, 35.2 MiB)
 • Załączniki cz. 3 (ZIP, 13.6 MiB)
 • Załączniki cz. 4 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załączniki cz. 5 (ZIP, 3.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 55.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 128 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (PDF, 62.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 348.1 KiB)
9 2017-10-24 2017-11-08 10:00:00 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • Dokumentacja (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (DOC, 36.5 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.6 KiB)
10 2017-10-20 2017-12-04 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 150.1 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 376.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu