ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-23 2017-06-19 10:00:00 Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku przy ul. Jana Pawła II nr 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych – etap I w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.9 MiB)
 • Architektura i konstrukcja (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zdjęcia (7Z, 154.1 MiB)
 • Instalacja elektryczna (ZIP, 2 MiB)
 • Koncepcja architektoniczno-budowlana (PDF, 12 MiB)
 • Kosztorysy ofertowe (ZIP, 626.5 KiB)
 • PB Instalacja centralnego ogrzewania +technologia kotłowni (PDF, 2.2 MiB)
 • PB Przyłącza wodociągow, kanalizacji ogólnospławnej i rurociagi technologiczne fontanny cz 1 (PDF, 793 KiB)
 • PB Przyłącza wodociągow, kanalizacji ogólnospławnej i rurociagi technologiczne fontanny cz 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 819.7 KiB)
 • Projekt budowlany Instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i gazowa (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja i zagospodarowanie terenu (ZIP, 7.4 MiB)
 • Zakres zagospodarowania terenu (SVG, 821.2 KiB)
 • Zagospodarowanie przedmiar (DOCX, 25.4 KiB)
 • Instalacja sieci strukturalnej, monitorowania i alarmowania (PDF, 731.1 KiB)
 • zapytania i odpowiedz (DOCX, 200.6 KiB)
 • Modyfikacja (DOC, 224.5 KiB)
 • Ogłoszenie-zmiana (HTM, 11.6 KiB)
 • zał. nr 8 nowy wzór umowy (PDF, 715.5 KiB)
 • Zapytania i odpowiedź 2 (PDF, 625 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.5 KiB)
2 2017-05-17 2017-06-02 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 227.1 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 13.5 MiB)
 • projekt techniczny fontann (PDF, 19.6 MiB)
 • projekt - instalacja fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 48.2 MiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 41.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 236.8 KiB)
3 2017-04-25 2017-05-10 10:00:00 Przebudowa parkingu przy ul. Klonowej w Żaganiu - w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 461.1 KiB)
 • Mapa (PDF, 523.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 412.1 KiB)
4 2017-04-24 2017-05-09 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Żagań w roku 2017 rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 270.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.1 KiB)
5 2017-04-24 2017-05-04 10:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 346.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.7 KiB)
6 2017-04-20 2017-05-05 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 13.6 MiB)
 • projekt techniczny fontann (PDF, 19.6 MiB)
 • projekt - instalacja fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Projekt umowy (RTF, 359.5 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 48.2 MiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 41.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 222.6 KiB)
7 2017-04-11 2017-04-21 10:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 690.6 KiB)
 • SIWZ doc (DOC, 674 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 260.8 KiB)
8 2017-03-29 2017-04-14 10:00:00 Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 18.1 MiB)
 • Pytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ (PDF, 333.1 KiB)
 • zmianie ogłoszenia (PDF, 340.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej (PDF, 99.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (PDF, 495.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.6 KiB)
9 2017-03-21 2017-04-05 11:00:00 DOSTAWA ORAZ KONIECZNY MONTAŻ/INSTLACJA WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOŁACH OBJĘTYCH PROJEKTEM W RAMACH ZADANIA 9; DOPOSAŻENIE 8 PRACOWNI PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH ORAZ ZADANIA 13: WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI MIĘDZYSZKOLNYCH rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 712.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (PDF, 477.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 447.2 KiB)
10 2017-03-21 2017-03-29 11:00:00 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W MIEŚCIE ŻAGAŃ rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 827.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 471.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu