ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-08 2019-04-25 10:00:00 PRZEBUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA PRZY ULICY STASZICA W ŻAGANIU w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 185.8 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 21.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.9 KiB)
2 2019-04-04 2019-04-12 09:00:00 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 716.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 308.2 KiB)
3 2019-04-03 2019-04-23 10:00:00 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU PN. „ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU” w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (PDF, 15.1 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 8.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
4 2019-02-14 2019-02-27 09:00:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • SIWZ (ZIP, 577.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 408 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 268.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 SIWZ - Oferta (RTF, 119.4 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (PDF, 262.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 SIWZ - OŚWIADCZENIE (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 657.1 KiB)
5 2019-02-14 2019-02-26 09:00:00 BIEŻĄCA PIELĘGNACJA ORAZ USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM rozstrzygnięty
 • SIWZ (ZIP, 557.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.1 KiB)
6 2019-02-12 2019-03-01 10:00:00 Przebudowę ulicy Liszta w Żaganiu rozstrzygnięty
 • SIWZ (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 463.8 KiB)
7 2019-02-06 2019-02-25 10:00:00 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU PN. "ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU" unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5.1 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 8.9 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 250.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 246.5 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 447.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 428.1 KiB)
8 2019-01-29 2019-02-14 09:00:00 Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 798 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 217.1 KiB)
 • Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ (PDF, 210 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 208 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321.3 KiB)
9 2019-01-15 2019-01-24 09:00:00 Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Żagań rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 563.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.5 KiB)
10 2019-01-09 2019-01-28 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 234.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 7.3 MiB)
 • fontanna z Wazą (ZIP, 4.8 MiB)
 • fontanna z Nereidami i Amorem (ZIP, 11.1 MiB)
 • fontanna Kamienista (ZIP, 3.2 MiB)
 • fontanna Kwiatowa (ZIP, 3.2 MiB)
 • Kaskada przy fosie (ZIP, 728.6 KiB)
 • Instalacje fontann (ZIP, 128.7 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 78.2 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 640.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 279.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu