ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-30 2017-12-11 10:00:00 Zimowe utrzymanie ulic na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 119.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
2 2017-10-24 2017-11-08 10:00:00 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • Dokumentacja (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia (DOC, 36.5 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.6 KiB)
3 2017-10-20 2017-12-04 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 150.1 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 376.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 379 KiB)
4 2017-10-10 2017-10-19 10:00:00 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH DLA 806 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (UCZNIÓW 10 SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM ) ORAZ ICH OPIEKUNÓW W RAMACH ZADANIA 12 : POZNAJEMY ŚWIAT-EDUKACJA I EKSPERYMENTY POZA SZKOŁĄ, POZYCJA 113 WYJAZD DYDAKTYCZNY I- CENTRUM NAUKI KEPLER ZIELONA GÓRA rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 399.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.8 MiB)
 • zapytania i odpowiedż (PDF, 586.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 298.6 KiB)
5 2017-09-14 2017-09-25 10:00:00 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH DLA 806 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (UCZNIÓW 10 SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM ) ORAZ ICH OPIEKUNÓW W RAMACH ZADANIA 12 : POZNAJEMY ŚWIAT-EDUKACJA I EKSPERYMENTY POZA SZKOŁĄ, POZYCJA 113 WYJAZD DYDAKTYCZNY I- CENTRUM NAUKI KEPLER ZIELONA GÓRA unieważniony
 • Dokumenty (ZIP, 1.6 MiB)
 • ogloszenie zamówienia (PDF, 7.7 MiB)
 • KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 637 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 406.4 KiB)
6 2017-07-21 2017-08-10 10:00:00 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 11.7 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. "BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU" (PDF, 126.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 28.6 MiB)
 • OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego placu zabaw w Parku Pałacowym w Żaganiu (PDF, 3.9 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 79.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 35 KiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. "BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU" - 2 (PDF, 160.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 334.3 KiB)
7 2017-07-21 2017-08-07 10:00:00 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 517 842,00 ZŁ. (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załączniki (PDF, 428.1 KiB)
 • Dodatkowe informacje do SIWZ z wniosku Wykonawcy (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytania (wnioski) i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 632.7 KiB)
 • Korekta omyłki pisarskiej w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 164.6 KiB)
 • Pytania (wnioski) i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 (PDF, 219.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.9 KiB)
8 2017-07-06 2017-07-24 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem, część 1 - roboty budowlane (bez zespołu rzeźb) unieważniony
 • Treść ogłoszenia (PDF, 391 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 867.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 99.3 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.8 KiB)
9 2017-06-28 2017-07-18 10:00:00 PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY PSTROWSKIEGO 12 W ŻAGANIU NA BUDYNEK SOCJALNY w zakresie: Budowy nowego budynku zachowując dotychczasowy układ przestrzenny i architektoniczny z przystosowaniem na lokale socjalne oraz budowy budynku gospodarczego na komórki lokatorskie rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 822.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 35.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.2 KiB)
10 2017-05-23 2017-06-19 10:00:00 Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku przy ul. Jana Pawła II nr 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych – etap I rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.9 MiB)
 • Architektura i konstrukcja (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zdjęcia (7Z, 154.1 MiB)
 • Instalacja elektryczna (ZIP, 2 MiB)
 • Koncepcja architektoniczno-budowlana (PDF, 12 MiB)
 • Kosztorysy ofertowe (ZIP, 626.5 KiB)
 • PB Instalacja centralnego ogrzewania +technologia kotłowni (PDF, 2.2 MiB)
 • PB Przyłącza wodociągow, kanalizacji ogólnospławnej i rurociagi technologiczne fontanny cz 1 (PDF, 793 KiB)
 • PB Przyłącza wodociągow, kanalizacji ogólnospławnej i rurociagi technologiczne fontanny cz 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 819.7 KiB)
 • Projekt budowlany Instalacja wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i gazowa (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja i zagospodarowanie terenu (ZIP, 7.4 MiB)
 • Zakres zagospodarowania terenu (SVG, 821.2 KiB)
 • Zagospodarowanie przedmiar (DOCX, 25.4 KiB)
 • Instalacja sieci strukturalnej, monitorowania i alarmowania (PDF, 731.1 KiB)
 • zapytania i odpowiedz (DOCX, 200.6 KiB)
 • Modyfikacja (DOC, 224.5 KiB)
 • Ogłoszenie-zmiana (HTM, 11.6 KiB)
 • zał. nr 8 nowy wzór umowy (PDF, 715.5 KiB)
 • Zapytania i odpowiedź 2 (PDF, 625 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 342.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu