ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-21 10:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj w toku
 • SIWZ (PDF, 690.6 KiB)
 • SIWZ doc (DOC, 674 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.9 KiB)
2 2017-03-29 2017-04-14 10:00:00 Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 18.1 MiB)
 • Pytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ (PDF, 333.1 KiB)
 • zmianie ogłoszenia (PDF, 340.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej (PDF, 99.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (PDF, 495.2 KiB)
3 2017-03-21 2017-04-05 11:00:00 DOSTAWA ORAZ KONIECZNY MONTAŻ/INSTLACJA WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOŁACH OBJĘTYCH PROJEKTEM W RAMACH ZADANIA 9; DOPOSAŻENIE 8 PRACOWNI PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNYCH ORAZ ZADANIA 13: WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI MIĘDZYSZKOLNYCH rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 712.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (PDF, 477.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 447.2 KiB)
4 2017-03-21 2017-03-29 11:00:00 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W MIEŚCIE ŻAGAŃ w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 827.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.7 KiB)
5 2017-02-23 2017-03-08 11:00:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.2 MiB)
 • Inwentaryzacja terenów zielonych Żagań - Zestawienie (ZIP, 153.6 KiB)
 • Inwentaryzacja terenów zielonych Żagań - Obręb 1 (ZIP, 677.4 MiB)
 • Inwentaryzacja terenów zielonych Żagań - Obręb 2 (ZIP, 888.3 MiB)
 • Inwentaryzacja terenów zielonych Żagań - Obręb 3 (ZIP, 667.1 MiB)
 • Informacji z otwarcia ofert (PDF, 534.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 497.4 KiB)
6 2017-01-31 2017-02-13 11:00:00 BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I USUWANIE DRZEW W GMINIE ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 691.8 KiB)
 • Poprawiony skan kosztorysu (PDF, 934.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.1 KiB)
7 2017-01-05 2017-02-15 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 68.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 299.1 KiB)
 • SIWZ - Załacznik nr 12 (PDF, 549.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 159.7 KiB)
 • Nowy załącznik nr 3 - projekt umowy (RTF, 253.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.4 KiB)
8 2016-12-14 2016-12-22 11:00:00 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM- na okres 2 miesięcy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 154.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia (PDF, 40.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 588.9 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej (ZIP, 41.7 KiB)
 • Wymagane dokumenty cd. (ZIP, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwacia ofert (PDF, 285.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 170.6 KiB)
9 2016-07-27 2016-08-16 11:00:00 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ŻARSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY MŁYNARSKIEJ DO ULICY XXX-LECIA W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 339 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 148 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 1906/3, 1900, 1735, 1371 - nr rys.: E1 ark. 1 (PDF, 8.7 MiB)
 • Projekt elektryczny dla sięgacza ul. Żarska 3-5-7 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 171.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 670.1 KiB)
10 2016-07-27 2016-08-12 11:00:00 PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY ŻARSKIEJ (przy Zespole Szkół nr 1) W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 314.9 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 29.6 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 318.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu