ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-23 2018-04-11 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 729 KiB)
2 2018-01-23 2018-03-19 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 421 KiB)
3 2017-12-14 2018-01-09 OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE MIASTA ŻAGAŃ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 387 KiB)
4 2017-11-30 2017-12-15 Zimowe utrzymanie ulic na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.5 KiB)
5 2017-11-29 2018-01-17 PRZEBUDOWA PLACU GENERAŁA MACZKA W ŻAGANIU W RAMACH ZADANIA PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACYKU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 7 W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU NADANIA NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH” – ETAP II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 348.1 KiB)
6 2017-10-24 2017-11-29 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 319.6 KiB)
7 2017-10-20 2018-01-09 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337 KiB)
8 2017-10-10 2017-10-25 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH DLA 806 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (UCZNIÓW 10 SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM ) ORAZ ICH OPIEKUNÓW W RAMACH ZADANIA 12 : POZNAJEMY ŚWIAT-EDUKACJA I EKSPERYMENTY POZA SZKOŁĄ, POZYCJA 113 WYJAZD DYDAKTYCZNY I- CENTRUM NAUKI KEPLER ZIELONA GÓRA rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 298.6 KiB)
9 2017-07-21 2017-08-25 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 517 842,00 ZŁ. (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.9 KiB)
10 2017-06-28 2017-08-09 PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY PSTROWSKIEGO 12 W ŻAGANIU NA BUDYNEK SOCJALNY w zakresie: Budowy nowego budynku zachowując dotychczasowy układ przestrzenny i architektoniczny z przystosowaniem na lokale socjalne oraz budowy budynku gospodarczego na komórki lokatorskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu