ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 6

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 7 o pow. 89,88 m2, wraz z udziałem 236/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3122/12 o pow. 875 m², położonej w Żaganiu przy ul. Żelaznej 22.

Ogłoszono dnia: 2018-02-02 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-03-13 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00047217/3

Cena wywoławcza

65.000,00 zł

Wadium

6.500,00 zł

Opis

Lokal użytkowy nr 7 znajduje się w budynku mieszkalno-usługowym w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym, częściowo dwukondygnacyjnym i podpiwniczony. Budynek mieszkalno-usługowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni bitumicznej – ul. Żelaznej. Lokal użytkowy położony jest na pierwszej kondygnacji budynku i składa się z 4 pomieszczeń: trzech pomieszczeń użytkowych oraz wc. Wejście do budynku od strony południowej – drzwi jednoskrzydłowe oraz zachodniej – drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd pojazdów samochodowych. Okna od strony zachodniej zamurowane do odtworzenia. Podłogi i posadzki betonowe, ściany i sufity – tynk cementowo-wapienny. Lokal wymaga remontu kapitalnego. W części magazynowej doszło do zapadnięcia podsufitki, remontu wymaga całe pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz tynki wewnętrzne. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Moczyń” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań VI/14/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. i oznaczona jest symbolem M1 dopuszczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dodatkowe

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 9 marca 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 15 września 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 14:40:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 07:44:14
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 09:57:04
Artykuł był wyświetlony: 513 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań