ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: piąty przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 3959 o powierzchni 10562 m2, położonej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu

Ogłoszono dnia: 2017-12-22 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-02-27 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17 (Pokój nr 13)

Księga wieczysta

ZG1G/00057902/5

Cena wywoławcza

1.900.000,00

Wadium

190.000,00

Opis

Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, kształt nieregularny, powierzchnia działki nierówna, ze spadkiem podłużnym w kierunku północno-wschodnim. Powierzchnia nieruchomości porośnięta jest chwastami, drzewami owocowymi będącymi poza obszarem użytkowania, oraz samosiewami innych drzew, które nie wytworzyły materiału użytkowego. Na działce rosną drzewa parkowe: klon, dęby, jesion, modrzew, są to drzewa, które podnoszą walory przyrodniczo-krajobrazowe tej części miasta, a ich usytuowanie nie powinno utrudnić wpasowania projektu budowlanego. Powierzchnia działki wymaga uporządkowania poprzez usunięcia samosiewów drzew nie przedstawiającej wartości użytkowej, fragmentów murów po rozbieranych budynkach gospodarczych, oraz części ogrodzenia przechodzącego przez działkę od strony ul. Armii Krajowej. Nieruchomość częściowo ogrodzona ogrodzeniem wykonanym z siatki metalowej na słupach stalowych w ogólnym złym stanie przeznaczonym do rozbiórki. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa niskiego ciśnienia, pozostałe media zainwestowane są w ulicę, przy której położona jest nieruchomość z możliwością podłączenia. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Około 19% powierzchni działki po północno zachodniej stronie przeznaczona jest pod zieleń urządzoną, około 16% powierzchni działki stanowi komunikacja wjazdu od strony ul. Armii Krajowej na teren o przeznaczeniu usługowym (ciąg pieszo jezdny oraz ciąg pieszy), pozostała powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod zabudowę usługową Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00057902/5. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 28 lipca 2016 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się 4 października 2016 r., 10 stycznia 2017 r., 27 czerwca 2017 r. oraz 26 października 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 23 lutego 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 12:41:37
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 12:42:11
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 14:42:31
Artykuł był wyświetlony: 636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu