ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2377/18, o powierzchni 1.176 m2, położonej przy ul. W. Reymonta w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2017-12-27 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-01-30 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (1 Piętro),

Księga wieczysta

ZG1G/00052794/9

Cena wywoławcza

120.000,00

Wadium

12.000,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Centralnej części miasta, w otoczeniu zabudowy handlowej, usługowej oraz mieszkaniowej. Dojazd do nieruchomości drogą wydzieloną geodezyjnie. Dostępność komunikacyjna wysoka – bliskość przystanków komunikacji publicznej. Dostępność do sieci energetycznej, wod-kan, gazowej i telekomunikacyjnej. Kształt nieruchomość zbliżony do trapezu. Brak informacji o stanie geotechnicznym nieruchomości. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie dla nieruchomości określa Uchwała nr XXI/23/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016 r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód – obszar A. Nieruchomość znajduje się w jednostce 1UM dopuszczającej zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo usługową oraz usługową. Jako uzupełnienie zagospodarowania dopuszczalne jest urządzanie zieleni, parkingów, ciągów pieszych i dróg rowerowych oraz instalacji urządzeń infrastruktury technicznej. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00052794/9. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 30 czerwca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się 8 sierpnia 2017 r. oraz 11 października 2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 26 stycznia 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 12:37:18
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 12:38:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 14:25:34
Artykuł był wyświetlony: 491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu