ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnej, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1451/5 o pow. 3.2877 ha, 1451/2 o pow. 0,3244 ha, 1612/5 o pow. 0,0711 ha oraz 1612/2 o pow. 0,0240, położonej w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2017-03-06 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-05-09 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I Piętro)

Księga wieczysta

1451/5 - ZG1G/00058665/8
1451/2 - ZG1G/00036635/9
1612/5 - ZG1G/00058666/5
1612/2 - ZG1G/00036635/9

Cena wywoławcza

973.200,00

Wadium

97.320,00

Opis

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Chrobrego - od strony centrum miasta istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton., dojazd od strony oczyszczalni ścieków – bez ograniczeń. Nieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona, przez działkę 1451/2 oraz 1612/2 przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz kolektor ściekowy, które ograniczają możliwości zabudowy nieruchomości. Dostępność do sieci uzbrojenia: ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałych sieci uzbrojenia brak. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 1 marca 2017 r. Przetarg odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 5 maja 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, dowód wniesienia wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu.

Informacje dodatkowe

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-03-06 07:48:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-03-06 07:49:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 11:46:28
Artykuł był wyświetlony: 542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu