ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2377/20, o powierzchni 1375 m2, położonej przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2018-10-08 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-11-13 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00020274/5

Cena wywoławcza

280.000,00

Wadium

28.000,00

Opis

Opis nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Przyjaciół Żołnierza w odległości 0,8 km od centrum Żagania. Dojazd dobry ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz z bocznej wewnętrznej drogi gruntowej. Teren z dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej w ulicy. Dostępność do sieci jest korzystna. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z okresu przed 1939 roku, w niewielkiej odległości od banku, zakładu wodociągów i kanalizacji. Nieruchomość położona przy ulicy o dużym natężeniu ruchu kołowego. Konfiguracja terenu płaska, działka ogrodzona, niezabudowana. Lokalizacja dla funkcji mieszkalnej i usługowej średnio atrakcyjna. Kształt nieregularny w największym miejscu od ul. Przyjaciół Żołnierza 20 m szerokości, w głębi 35 m szerokości o średniej długości ok. 55 m i jest średnio korzystny do zabudowy. Warunki geotechniczne średnie, nasłonecznienie duże, dojazd dobry. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód - obszar A przyjętego Uchwałą nr XXI/23/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016 r. i oznaczona jest symbolem 1MU, dla którego ustala się przeznaczenie teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00020274/5. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 29 sierpnia 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 9 listopada 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, 477 10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 12:02:30
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 10:30:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:38:45
Artykuł był wyświetlony: 287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu