ˆ

Dane teleadresowe

Szczegóły informacji

Informacje kontaktowe

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-30 08:20:52 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-30 08:26:03 przez Dariusz N

Akapit nr 1 - brak tytułu

Centrala/Sekretariat
68 477 10 40
68 477 10 50
FAX
68 477 10 17
 
 
Wydział Finansowo-Budżetowy
Złożenie i zmiana informacji podatkowej
(Małgorzata Dołęgowska, Małgorzata Hubica, Anna Maksymiuk)
68 477 10 22
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Magdalena Firka, Agata Gac)
68 477 10 23
Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, środków transportu i posiadanie psa
(Iwona Bogumił)
68 477 10 44
Należności z tytułu: użytkowanie dzierżaw, użytkowanie wieczyste, rata za wykup, opłata pasa drogowego, wystawianie faktur
(Iwona Bogumił)
68 477 10 44
Złożenie i zmiana deklaracji od środków transportu, opłata skarbowa
(Agnieszka Kogut)
68 477 10 51
Wydział Świadczeń Społecznych
500+
(Elżbieta Makowska–Woś, Małgorzata Chodań–Sokołowska)
68 477 10 66
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia socjalne
(Dorota Paluch, Daria Nowak-Marchewka)
68 477 10 80
Świadczenia rodzinne oraz zapomogi
(Alicja Borkowska, Monika Koteczka, Małgorzata Kubiszewska, Janina Szczerek)
68 477 10 81
Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie odpisów
(Halina Podsiadła, Stanisława Piotrowska, Karolina Matuszak)
68 477 10 65
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
(Jan Mazur)
68 477 10 64
Wydział Spraw Obywatelskich
Dowody osobiste
(Marzena Glanc)
68 477 10 57
Ewidencja ludności i rejestr wyborców
(Joanna Muzyka-Drozdek, Ilona Szczęsna)
68 477 10 58
Działalność gospodarcza i licencje na taksówki
(Joanna Szkudlarek)
68 477 10 59
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymeldowania administracyjne
(Katarzyna Fidik)
68 477 10 54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Miejski Konserwator Zabytków
(Bartosz Idryjan)
68 477 10 37
Sprzedaż lokali i nieruchomości, wieczyste użytkowania, ewidencja przydziału mieszkań
(Kornela Andzel, Anna Yurkov)
68 477 10 42
Pozwolenia na wycinkę drzew, cmentarnictwo wojenne i cmentarze komunalne, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami
(Katarzyna Tusińska)
68 477 10 20
Numeracja nieruchomości i podziały geodezyjne
(Tomasz Jakimczuk)
68 477 10 21
Dzierżawa gruntów miejskich oraz zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
(Agnieszka Jabłońska)
68 477 10 36
Ochrona środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna
(Stella Oleksy)
68 477 10 29
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Realizacja inwestycji miejskich
(Agnieszka Fedorowicz, Małgorzata Sadowska, Kinga Bułhak-Wołkowska)
68 477 10 41
Oświetlenie ulic
(Artur Dobrzański)
68 477 10 19
Utrzymanie nawierzchni dróg i chodników
(Joanna Kocur-Zębala)
68 477 10 48
Biuro Architektury: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych
(Małgorzata Sawicka)
68 477 10 38
Wydział Oświaty
Oświata
(Dorota Trela, Joanna Wójcik)
68 477 10 18
68 477 10 27
Profilaktyka, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
(Monika Wojtysiak)
68 477 10 46
Wydział Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Rzecznik prasowy, udostępnianie informacji publicznej
(Agnieszka Zychla)
68 477 10 55
Promocja miasta, turystyka i współpraca międzynarodowa
(Karolina Gałązka)
68 477 10 26
Straż Miejska
Ochrona spokoju i porządku publicznego, opłaty parkingowe
68 477 10 70
Sprawy wojskowe, zagrożenia kryzysowe, imprezy masowe
(Teofil Kulinowski)
68 477 10 05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 08:20:52
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Nowak Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 08:26:03
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 12:18:17
Artykuł był wyświetlony: 9211 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań