ˆ

Dane teleadresowe

Szczegóły informacji

Informacje kontaktowe

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-30 08:20:52 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-30 08:26:03 przez Dariusz N

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Miasta Żagań
Centrala 684771040 / 684771050
Fax         684771017
Tonowo wybierany numer
Drzewo
Główne
Tonowo
Wybierany
numer
 
                 Podkatalog
1
Wydział
Finansowo-
Budżetowy
 
 
1
Złożenie i zmiana informacji podatkowej.
2
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3
Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, środków transportu i posiadanie psa.
4
Należności z tytułu: użytkowanie dzierżaw, użytkowanie wieczyste, rata za wykup, opłata pasa drogowego, wystawianie faktur.
5
Złożenie i zmiana deklaracji od środków transportu, opłata skarbowa.
2
Wydział
Świadczeń
Społecznych
 
 
1
500+.
2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
3
Świadczenia rodzinne oraz zapomogi.
4
Stypendia socjalne.
3
Urząd Stanu Cywilnego
 
 
1
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie odpisów.
2
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
4
Wydział Spraw Obywatelskich
 
 
1
Dowody osobiste.
2
Ewidencja ludności i rejestr wyborców.
3
Działalność gospodarcza i licencje na taksówki.
4
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymeldowania administracyjne.
5
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
 
1
Miejski Konserwator Zabytków.
2
Sprzedaż lokali i nieruchomości, wieczyste użytkowania, ewidencja przydziału mieszkań.
 
3
Pozwolenia na wycinkę drzew, cmentarnictwo wojenne i cmentarze komunalne, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
4
Numeracja nieruchomości i podziały geodezyjne.
5
Dzierżawa gruntów miejskich oraz zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy.
6
Ochrona środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna.
6
Wydział Oświaty
 i Kultury
 
 
1
Rzecznik prasowy, udostępnianie informacji publicznej.
2
Promocja miasta, turystyka i współpraca międzynarodowa.
3
Prowadzenie portalu internetowego Urzędu Miasta.
4
Referat Oświaty.
5
Profilaktyka, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
7
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
 
 
1
Realizacja inwestycji miejskich.
2
Oświetlenie ulic.
3
Utrzymanie nawierzchni dróg i chodników.
4
Biuro Architektury: decyzje o  warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych.
8
Straż Miejska
 
 
 
1
Ochrona spokoju i porządku publicznego, opłaty parkingowe.
 
 
2
Sprawy wojskowe, zagrożenia kryzysowe, imprezy masowe.
9
Sekretariat
 
0
Operator
Pozostałe sprawy
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
68 477 10 49

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 08:20:52
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Nowak Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 08:26:03
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 13:04:32
Artykuł był wyświetlony: 8023 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań