ˆ

Szukaj

Szczegóły informacji

XXXVIII/47/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2009-02-24

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-24

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2009-2013

Treść:

Uchwała Nr XXXVIII/47/2009
Rady Miasta Żagań
z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2009-2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2009-2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się program czynszowy na rok 2009 w wariancie minimalnym.

§ 3.

Programy czynszowe na kolejne lata będą przyjmowane przez Radę Gminy Żagań o statusie miejskim na pierwszej sesji Rady w danym roku.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XX/29/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2004-2008.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań.
 
Przewodniczący
Rady Miasta Żagań


Zdzisław Mirski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Górecka Data wytworzenia informacji: 2009-03-09 11:01:21
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Górecka Data wprowadzenia do BIP 2009-03-09 11:01:21
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-09 11:09:15
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2011-07-19 12:09:13
Artykuł był wyświetlony: 5847 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań