ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3091 2005-12-05 Uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Swierczewskiego obecnie Jana Pawia II, Armii Krajowej, Nowogródzką, do projektowanego mostu na rzece Bóbr, rzeką Bóbr, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żaganiu Nr XL/16/98 z dnia 23.04.1998r. XXXVII/110/2005 Obowiązujący
3092 2005-12-05 Uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Żagań XXXVII/109/2005 Obowiązujący
3093 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXV/83/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok XXXVI/101/2005 Obowiązujący
3094 2005-11-24 Uchwały w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu. XXXVI/99/2005 Obowiązujący
3095 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury dotyczącego realizacji projektu p.n. „Promocja czytelnictwa" XXXVI/104/2005 Obowiązujący
3096 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji projektu „Centrum Informacji Młodzieżowej" XXXVI/105/2005 Obowiązujący
3097 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury dotyczącego realizacji projektu p.n. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu" XXXVI/106/2005 Obowiązujący
3098 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX / 26 / 2005 Rady Miasta Żagań z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego. XXXVI/107/2005 Obowiązujący
3099 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XXVIII/19/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego XXXVI/100/2005 Obowiązujący
3100 2005-08-24 Uchwały w sprawie: ustalenia sposobu wyliczania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych XXXIII/61/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu