ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Drugi ograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomość gruntowej o pow. 117 m2 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2459/1, położona przy ul. Dworcowej w Żaganiu.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-05-09 14:55:41 Informacja ogłoszona dnia 2011-05-09 15:04:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA
DRUGI OGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż komunalnej nieruchomości
Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 117 m2 oznaczona numerem ewidencyjnym 2459/1, położona przy ul. Dworcowej w Żaganiu.
Cena nieruchomości 17 500 zł i jest to cena wywoławcza
Wadium 3 500 zł.
Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne i zabudowy gospodarczej. Na działce znajduje się budynek gospodarczy użytkowany jako garaże. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły pełnej ceramiczne w zabudowie zwartej. Stan techniczny budynku (1/3 budynku została już rozebrana) kwalifikuje obiekt do wyburzenia. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp pośredni przez działkę nr 2458/3. Działka położona w zasięgu podstawowych sieci zainwestowanych w działkę sąsiednią nr 2458/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona w jednostce 2MW i U – teren istniejącej zabudowy zwartej wielorodzinnej mieszkalno-usługowej położonej pomiędzy ul. Dworcowa i wałem nabrzeża rzeki Bobru.
Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej (dostęp pośredni przez działkę 2458/3 stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 15-19), przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje ograniczony do współwłaściciel wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 15-19.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr ZG1G/00052791/8.
Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.
Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 22 października 2010r.o godzinie 1000 i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu (2010-08-12). Wnioski mogły składać osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm).
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 6 czerwca 2011r.
Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemne w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Plac Słowiański 17 pok. nr 26 (II piętro) do dnia 6 czerwca 2011r. Do zgłoszenia należy dołączyć tytuł prawnym do posiadania lokalu w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 15-19 (odpis z księgi wieczystej lub też inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości). Listę osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego komisja przetargowa wywiesi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.
Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.
Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, pokój nr 8 (parter), telefon (068) 477 10 41, lub na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan.
 
 
Burmistrz Miasta Żagań
Sławomir Kowal

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2011-05-09 14:55:41
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2011-05-09 14:55:41
Wprowadził informację do BIP: Roman Ciszewski Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 15:04:43
Osoba, która zmieniła informację: Roman Ciszewski Data ostatniej zmiany: 2011-05-09 15:04:43
Artykuł był wyświetlony: 4508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu