ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 12Drukuj informację Przetarg numer: 12

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 12

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: siódmy przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,1750 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2612, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00047321/5, położonej przy ul. Krótkiej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 13:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00047321/5

Cena wywoławcza

179.000,00 zł

Wadium

17.900,00 zł

Opis

Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do trapezu. Powierzchnia nieruchomości płaska, porośnięta drzewami i krzewami, których usunięcie, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, należeć będzie do inwestora. Sieci uzbrojenia znajdują się w ul. Krótkiej. Bezpośrednie włączenie do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz tereny kolejowe. W nieruchomości, przy jej zachodniej granicy znajduje się sieci uzbrojenia – wodna (woA32 i wo32) oraz kanalizacyjna (Kd160), prowadzące do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2613/2. Istnienie sieci należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym a ponadto niezbędne będzie ustalenie służebności przesyłu. Ponadto, z uwagi na ograniczoną możliwość dostępu do zbiorników bezodpływowych, wykorzystywanych przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2613/2, niezbędne będzie ustalenie służebności zapewniającej dostęp do urządzeń. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Informacje dodatkowe

Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00047321/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 20 października 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 16 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 26 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 28 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 10:56:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony