ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 10Drukuj informację Przetarg numer: 10

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: ośmy przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, przy ul. Brodatego 12, o powierzchni 115,54 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi – dwoma piwnicami o powierzchni 33,49 m2, wraz z udziałem 445/1000 w częściach wspólnych budynku ul. Brodatego 12 oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1067/2, o powierzchni 0,0682 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00033839/8.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 12:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00033839/8

Cena wywoławcza

299.000,00

Wadium

29.900,00 zł

Opis

Lokal mieszkalny położony na II kondygnacji budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Brodatego 12 w Żaganiu. Na lokal składają się 4 pokoje, w tym jeden z balkonem, kuchnia wraz ze spiżarnią, łazienka, przedpokój. Bardzo korzystny rozkład pomieszczeń Do lokalu przynależą dwie piwnice. Lokal w stanie złym - wymaga remontu kapitalnego. W lokalu znajdują się sieci elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna, wymagające remontu. W pokojach znajdują się piece kaflowe, brak rozprowadzonej instalacji ogrzewczej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW1 – teren mieszkaniowy, wysokiej intensywności Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00033839/8 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 4 sierpnia 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 20 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 26 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 10:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony