ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 9Drukuj informację Przetarg numer: 9

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: ośmy przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1024/4, o powierzchni 0,1019 ha, położonej przy ul. Szpitalnej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00055081/9

Cena wywoławcza

280.800,00 zł

Wadium

28.080,00 zł

Opis

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Szpitalnej w Żaganiu. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Szprotawską. Nieruchomość położona w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej – szpital, kościół, przedszkole oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Powierzchnia nieruchomości płaska, w centralnej części znajduje się wybetonowana droga, stanowiąca dojazd do budynku użytkowego. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, parterowy. Budynek składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 59,65 m2 oraz piwnicy o powierzchni 11,88 m2. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań IX/56/99 z dnia 27 maja 1999 r. i oznaczona jest symbolem A 56 M,U dopuszczającego zabudowę mieszkaniową i usługową Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00055081/9 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 14 lipca 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 21 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 29 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu nie dolicza się podatku VAT Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 10:45:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony