ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 7Drukuj informację Przetarg numer: 7

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 7

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: dziewiąty przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0733 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 779, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051038/5, położonej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 11:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00051038/5

Cena wywoławcza

181.500,00 zł

Wadium

18.150,00 zł

Opis

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu. Kształt działki regularny, wielokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren równy. Działka zabudowana, zagospodarowana, częściowo ogrodzona. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, oświatowa i usługowa. Działka posiada niepełne uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Budynek 1 częściowo podpiwniczony, 2-kondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, o pow. Zabudowy 144 m². Pokryty stropodachem. Wysokość budynku 4,55 m, wysokość pomieszczeń 2,70m. Brak lub w znacznym stopniu uszkodzona stolarka okienna. Posadzki betonowe. Budynek nieotynkowany na zewnątrz i częściowo wewnątrz. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rok budowy 1905. Budynek posiada instalacje: sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia, wodną i kanalizacyjną. Budynek 2 niepodpiwniczony, parterowy, murowany w technologii tradycyjnej o pow. zabudowy 32 m², przyległy do budynku głównego. Pokryty stropodachem. Drzwi drewniane. Funkcja garaż. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rok budowy 1960. Budynek nie posiada instalacji. Budynki w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczone do generalnego remontu lub do rozbiórki z uwagi na znaczny stopień zużycia. Nieruchomość znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Piłsudskiego a obwodnicą komunikacyjną miasta Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011 r. obszar na którym znajduje się nieruchomość jest oznaczony symbolem 3MWU i stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00051038/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 12 maja 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 13 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 20 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 22 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szósty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Siódmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Ósmy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu nie będzie doliczony zostanie podatek VAT. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 10:00:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony