ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 6Drukuj informację Przetarg numer: 6

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 6

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: szósty przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,1451 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3961/3, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00039427/9, położonej przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00039427/9

Cena wywoławcza

184.000,00 zł

Wadium

18.400,00 zł

Opis

Nieruchomość niezabudowana położona przy wschodniej granicy Miasta Żagań. Usytuowana jest przy ul. Piłsudskiego. Wykonanie bezpośredniego wjazdu na nieruchomości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów praw, należeć będzie do inwestora. Kształt działki regularny, trapez dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren równy. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Działka porośnięta drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Wycinka drzew, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, należeć będzie do inwestora. Na terenie działki znajdują się pozostałości – ruiny podziemnych zabudowań wojskowych. W sąsiedztwie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W granicach nieruchomości, przy jej południowej granicy znajduje się sieć gazowa (g150) oraz sieć telekomunikacyjna (3tD, tD). Istnienie sieci należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Sieć elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna znajdują się w ul. Piłsudskiego. Bezpośrednie włączenie nieruchomości do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczona jest symbolem 46-U dopuszczającej zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Informacje dodatkowe

Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00039427/9 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 17 stycznia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarta przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 09:52:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony