ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 4Drukuj informację Przetarg numer: 4

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2210/5, o powierzchni 0,1981 ha, położonej przy ul. Joselewicza w Żaganiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036149/5

Ogłoszono dnia: 2024-01-15 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-02-20 09:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (Pałacyk), sala nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00036149/5

Cena wywoławcza

275.000,00

Wadium

27.500,00

Opis

Nieruchomość niezabudowana, na nieruchomości znajduje się budynek garażowy o powierzchni zabudowy około 16 m2, przeznaczony do wyburzenia. Teren nieruchomości płaski, kształt nieruchomości regularny – wielobok zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości bezpośredni – ul. Kolejową oraz ul. Fredry. Wykonanie wjazdu na nieruchomość, w porozumieniu z zarządcą dróg oraz poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa należeć będzie do inwestora. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa. W granicach nieruchomości, przy jej granicach znajdują się sieci uzbrojenia – wodna (woD250), elektryczna (eWA), napowietrzna sieć elektryczna (eND), gazowa, telekomunikacyjna (td) oraz kanalizacyjna, stanowiąca przyłącze do budynku mieszkalnego ul. Joselewicza 2. Istnienie sieci uzbrojenia w nieruchomości należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym, ponadto zostanie ustanowiona służebność zapewniająca dostęp do sieci kanalizacyjnej. Na nieruchomości znajdują się drzewa, których ewentualne wycięcie, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa należeć będzie do inwestora. Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00036149/5 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 09 30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 lutego 2024 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 18 sierpnia 2023 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 września 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 12 grudnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Do ceny ustalonej w przetargu, doliczony zostanie podatek VAT. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), Tel. (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 09:44:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:19:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 10:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony