ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 2Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 822/13, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00054324/8, o powierzchni 491 m2, położona przy ul. Ratuszowej w Żaganiu,

Ogłoszono dnia: 2021-09-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-11-04 09:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00054324/8

Cena wywoławcza

146.000,00 zł

Wadium

14.600,00 zł

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny - drogą o nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia nieruchomości płaska. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. Nieruchomość położona w obszarze ścisłej ochrony konserwatora zabytków – wszelkie inwestycje muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po wyburzonych budynkach usługowych – podmurówki, oraz nieużytkowany budynek usługowy, nietrwale związany z gruntem, którego likwidacja oraz ewentualna realizacja roszczeń właściciela należeć będzie do inwestora. W nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia – ciepłownicza, gazowa oraz elektryczna, których istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w ul. Ratuszowej – bezpośrednie przyłączenie do sieci należeć będzie do inwestora. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem UP,UK 3 oznaczającym tereny funkcji usług publicznych z dopuszczeniem komercyjnych. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00054324/8. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 13 września 2021 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 29 października 2021 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-29 07:41:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-29 07:42:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Yurkov
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 11:37:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony