ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 1Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1287, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036190/7, o powierzchni 455 m2, położonej przy ul. Żelaznej 2 w Żaganiu, zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu usługowo – mieszkalnym.

Ogłoszono dnia: 2021-03-02 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-05-05 09:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, sala nr 4, (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00036190/7

Cena wywoławcza

720.000,00 zł

Wadium

72.000,00 zł

Opis

Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-116/1-3/A. Na nieruchomości znajduje się budynek dawnego pensjonatu, niewpisany do rejestru zabytków. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej, teren parkowy. Z uwagi na położenie nieruchomości na terenie Zespołu pałacowo – parkowego, wpisanego do rejestru zabytków, wszelkie inwestycje w nieruchomość wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Budynek usługowy znajdujący się na nieruchomości, o powierzchni zabudowy około 234 m2, oraz powierzchni użytkowej około 582 m2 wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do preferowanej funkcji. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00036190/7.

Informacje dodatkowe

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – położenie nieruchomości w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-116/1-3/A. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 1 marca 2021 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 28 kwietnia 2021 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 10:27:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 10:27:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 10:40:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony