ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5Drukuj informację Przetarg numer: 5

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnym działek: 1982/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1 oraz 1974/7, 1975/16, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049716/5, o powierzchni 2.9971 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2020-09-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-11-17 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

1982/15 - ZG1G/00041780/8,
1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, - ZG1G/00041682/1
1974/7, 1975/16 - ZG1G/00049716/5

Cena wywoławcza

1.080.000,00 zł

Wadium

108.000,00 zł

Opis

Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowanych nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjnym i usługowym. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północnej granicy nieruchomości znajduje się sieć kanalizacyjna oraz wodna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%), ryzyko i wynikające z tego obostrzenia należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie przekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m

Informacje dodatkowe

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 22 sierpnia 2020 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 11:55:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 11:59:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 10:41:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony