ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 1Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Asnyka w Żaganiu, o numerze i powierzchni: - 1301/2 o pow. 0,0270 ha - godzina przetargu: 12.30 - 1996/4 o pow. 0,1446 ha - godzina przetargu: 13.00

Ogłoszono dnia: 2020-09-03 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-10-06 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

- 1301/2 - ZG1G/00041682/1
- 1996/4 - ZG1G/00049757/4

Cena wywoławcza

- 1301/2 - 8.700,00 zł
- 1996/4 - 52.000,00 zł

Wadium

- 1301/2 - 1.740,00 zł
- 1996/4 - 5.200,00 zł

Opis

Nieruchomości niezabudowane i niezagospodarowane. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomości skomunikowana są z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – sieci uzbrojenia znajdują się drogach dojazdowych do nieruchomości. W północno zachodniej części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1996/4, znajduje się sieć uzbrojenia terenu – ustanowiona zostanie służebność. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1301/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem KDX – i przeznaczona jest pod tereny ciągów komunikacji wewnętrznej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1996/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2SU – i przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej: działka 1301/2 - ZG1G/00041682/1, działka 1996/4 - ZG1G/00049757/4

Informacje dodatkowe

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 22 sierpnia 2020 r. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 11:37:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 11:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08 09:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony