ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5Drukuj informację Przetarg numer: 5

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/3 , o powierzchni 0,8071 ha, położonej przy ul. Chrobrego w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2020-07-02 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-08-05 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

ZG1G/00036635/9

Cena wywoławcza

222.000,00

Wadium

22.200,00

Opis

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. W bliskiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Wurtha. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego, od południowej strony nieruchomość przylega do ul. Wurtha. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona. Przez południową część działki przeprowadzona jest napowietrzna linia energetyczna. Sieci uzbrojenia zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów.

Informacje dodatkowe

Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00036635/9. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 16 sierpnia 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 14 września 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-01 09:29:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-01 10:15:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02 12:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony