ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 3Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Węglowej w Żaganiu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi i powierzchni: - dz. 2112/7, powierzchnia: 0,1488 ha, godzina przetargu: 11.00, - dz. 2112/8, powierzchnia: 0,1499 ha, godzina przetargu: 11.30,

Ogłoszono dnia: 2020-02-13 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-03-17 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17 (pokój nr 13, I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053226/4

Cena wywoławcza

- dz. 2112/7: 115.000,00 zł
- dz. 2112/8: 115.000,00 zł

Wadium

- dz. 2112/7: 11.500,00 zł
- dz. 2112/8: 11.500,00 zł

Opis

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 3 miasta, przy ul. Węglowej. Dojazd do nieruchomości dobry drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Węglową oraz bezpośrednio do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość z dostępem do sieci uzbrojenia – wod-kan, elektrycznej, gazowej. Powierzchnia nieruchomości płaska, porośnięta drzewami i krzewami, których usunięcie należeć będzie do inwestora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Położenie nieruchomości dla określonej funkcji jest korzystne. Na nieruchomości, od strony drogi dojazdowej do nieruchomości znajduje się linia energetyczna. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 13 MN – obszar budownictwa jednorodzinnego, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 7 lutego 2020 r. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42/10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamień
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-10 08:25:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kamień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-10 08:39:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kamień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 08:38:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony