ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DODATEK OSŁONOWYDrukuj informacjęSprawa: DODATEK OSŁONOWY

Szczegóły informacji

DODATEK OSŁONOWY

Wydział: Wydział Świadczeń Społecznych

Ogłoszono dnia: 2024-01-19 12:45:28

Termin załatwienia

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba kontaktowa

Anna Zagól, Daria Nowak-Marchewka

Miejsce załatwienia

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Złożenie wniosku odbywa się:
 • W Biurze Podawczym, Pałac Książęcy, pok.134, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań, tel. 68 477 10 84;
 • Elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • Za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy

68 477 10 80

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, możliwe jest odebranie informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie organu.
 

Miejsce odbioru

Żagań, ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy)
 

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku osłonowego,
 • oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego,
 • inne: potwierdzające wysokość dochodów nieopodatkowanych (m. in: wyrok o alimentach, zaświadczenie o wysokości stypendium)

Uwagi

Dodatek osłonowy przysługuje:
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 
Dodatek osłonowy wynosi:
 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:
 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Klim
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-19 12:41:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marian Senyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-19 12:45:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marian Senyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 08:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony