ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-22 2018-02-07 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 157.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 79 MiB)
 • Instalacje fontann (ZIP, 128.7 MiB)
 • Kaskada przy fosie (ZIP, 728.6 KiB)
 • fontanna Kamienista (ZIP, 3.2 MiB)
 • fontanna Kwiatowa (ZIP, 3.2 MiB)
 • fontanna z Nereidami i Amorem (ZIP, 11.1 MiB)
 • fontanna z Wazą (ZIP, 4.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 291.1 KiB)
2 2017-12-06 2017-12-22 10:00:00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2.2 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 54.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 385.3 KiB)
3 2017-09-14 2017-09-25 10:00:00 ORGANIZACJA WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH DLA 806 UCZESTNIKÓW PROJEKTU (UCZNIÓW 10 SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM ) ORAZ ICH OPIEKUNÓW W RAMACH ZADANIA 12 : POZNAJEMY ŚWIAT-EDUKACJA I EKSPERYMENTY POZA SZKOŁĄ, POZYCJA 113 WYJAZD DYDAKTYCZNY I- CENTRUM NAUKI KEPLER ZIELONA GÓRA unieważniony
 • Dokumenty (ZIP, 1.6 MiB)
 • ogloszenie zamówienia (PDF, 7.7 MiB)
 • KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 637 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 406.4 KiB)
4 2017-07-21 2017-08-10 10:00:00 BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 11.7 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. "BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU" (PDF, 126.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 28.6 MiB)
 • OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego placu zabaw w Parku Pałacowym w Żaganiu (PDF, 3.9 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 79.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 35 KiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. "BUDOWY PLACU ZABAW W PARKU PAŁACOWYM W ŻAGANIU" - 2 (PDF, 160.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 334.3 KiB)
5 2017-07-06 2017-07-24 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem, część 1 - roboty budowlane (bez zespołu rzeźb) unieważniony
 • Treść ogłoszenia (PDF, 391 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 867.8 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 99.3 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.8 KiB)
6 2017-05-17 2017-06-02 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 227.1 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 13.5 MiB)
 • projekt techniczny fontann (PDF, 19.6 MiB)
 • projekt - instalacja fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 48.2 MiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 41.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 236.8 KiB)
7 2017-04-20 2017-05-05 10:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 13.6 MiB)
 • projekt techniczny fontann (PDF, 19.6 MiB)
 • projekt - instalacja fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Projekt umowy (RTF, 359.5 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 48.2 MiB)
 • Zdjęcia (ZIP, 41.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 222.6 KiB)
8 2016-06-30 2016-07-15 11:00:00 PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY ŻARSKIEJ (przy Zespole Szkół nr 1) W ŻAGANIU unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 313.3 KiB)
 • Załączniki - BRANŻA SANITARNA (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załączniki - BRANŻA DROGOWA (ZIP, 26.7 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia (PDF, 164.5 KiB)
 • MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 162.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 158 KiB)
9 2016-02-18 2016-03-04 11:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU - ETAP II : Remont fontanny Żabia studnia nad Bobrem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 468.5 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki cd. 2 (ZIP, 5.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 9.3 MiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 48.2 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 19.6 MiB)
 • Projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekt instalacji fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 209.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 422.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 163.9 KiB)
10 2016-01-21 2016-02-10 11:00:00 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU - ETAP II : Remont fontanny Żabia studnia nad Bobrem unieważniony
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 522.3 KiB)
 • Załączniki cd. (ZIP, 5.2 MiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 9.3 MiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 48.2 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 19.6 MiB)
 • Projekt instalacji elektrycznej (PDF, 6.4 MiB)
 • Projekt instalacji fontann (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt instalacji sanitarnych (PDF, 8.3 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 287.4 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 2 (PDF, 212.1 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 3 (PDF, 289.3 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 4 (PDF, 294.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 166.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu