ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-06 2018-04-16 10:00:00 Remonty bieżące dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2018 w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 345.7 KiB)
 • Informacja o zmianie załącznika nr 9 (ZIP, 69.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.9 KiB)
2 2018-04-04 2018-04-23 10:00:00 Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 865.9 KiB)
 • zapytania i odpowiedz (PDF, 213.5 KiB)
 • zapytania i odpowiedz (PDF, 585.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 290.6 KiB)
3 2018-04-04 2018-04-20 10:00:00 Przebudowa parkingów i drogi dojazdowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu – w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 3.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 134.7 KiB)
4 2018-04-04 2018-04-19 10:00:00 "Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 7 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 217.5 KiB)
5 2018-03-23 2018-04-16 10:00:00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.4 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 2.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.5 KiB)
6 2018-03-23 2018-04-12 10:00:00 Bieżąca pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów w Gminie Żagań o statusie miejskim w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 236.3 KiB)
7 2018-03-19 2018-04-04 10:00:00 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA PN. "ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU" – cześć II Projektu w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 1.5 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 6.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 415.7 KiB)
8 2018-02-23 2018-03-14 10:00:00 Przebudowa parkingów i drogi dojazdowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 3.8 MiB)
 • Opinia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 279 KiB)
9 2018-01-23 2018-02-13 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Żagań w roku 2018 w toku
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu