ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent administracyjny

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Data udostępnienia: 2018-07-26

Ogłoszono dnia: 2018-07-26 przez Małgorzata Kalinowska

Termin składania dokumentów: 2018-08-20 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe lub średnie ( mile widziane administracyjne)
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, oprogramowania związanego z e-szkołą np. aplikacja Sekretariat,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 5. kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 2. przeglądanie stron internetowych i skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 4. prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
 5. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 6. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 7. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 8. prowadzenie rejestrów dotyczących badań okresowych,
 9. prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
 10. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym (księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów, zakładanie i archiwizowanie arkuszy ocen; załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki),
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów,
 13. prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 14. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
 15. zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego oraz realizacja innych zamówień
 16. wykonywanie sprawozdań dotyczących placówki wynikających z odrębnych przepisów (np. SIO i innych))
 17. redagowanie pism
 18. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

V. Wymagane dokumenty:

1)  dokumenty niezbędne:
 1. kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent administracyjny,
2)  dokumenty dodatkowe:
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-20 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent administracyjny", osobiście w sekretariacie Publicznej szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu lub przesłać pocztą
c. Miejsce:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu
ul Wojska Polskiego 7
68-100 Żagań

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przeprowadzenie konkursu odbędzie się  21 sierpnia 2018r. o godzinie 10.00  w PSP nr 1 w Żaganiu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.zagan.pl/ i www.jedynka.zagan.pl

             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).”
 
 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu.
 2. W sprawie danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się z nami pod adresem siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 6. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będzie trwał proces rekrutacji.
 7. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do właściwej oceny przy naborze na stanowisko. 
 10. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-26 09:09:55
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 09:30:56
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 13:03:05
Artykuł był wyświetlony: 1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu