ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 13569
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11800
Ochrona Danych Osobowych 1164

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 143376
Struktura 63732
Burmistrz 83286
Sprawozdania 4643
2003 33265
2004 41436
2005 39059
2006 18013
2007 29700
2008 27549
2009 30080
2010 21679
2011 25380
2012 23828
2013 13219
2014 16569
2015 9657
2016 8666
Rada Miasta 99418
Sesje 293971
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2019 410
Protokoły 2018 4724
Protokoły 2017 13643
Protokoły 2016 13759
Protokoły 2015 20621
Protokoły 2013 38810
Protokoły 2014 33650
Protokoły 2012 45703
Protokoły 2011 34758
Protokoły 2009 30657
Protokoły 2008 24847
Protokoły 2010 34841
Protokoły 2007 29042
Komisje RM 26247
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 1003
Statut 128701
Akty prawne 1507079
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 48905
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16164
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 25597
Budżet 2007 24991
Budżet 2008 25741
Budżet 2009 16316
Budżet 2010 13240
Budżet 2011 18086
Budżet 2012 10490
Budżet 2013 23894
Budżet 2014 20690
Budżet 2015 8619
Budżet 2016 13044
Budżet 2017 7627
Budżet 2018 4996
Budżet 2019 823
Podatki i opłaty lokalne 127282
Pomoc publiczna 41290
Sprawozdania 20612
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 37911
Dane teleadresowe 181302
Ogłoszenia 589364
Wakaty 1339777
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Informacja RODO dla kandydatów do pracy 0
Praca w UM 138254
Informacje ogólne 22317
Ogłoszenia 75054
Lista kandydatów 46333
Wyniki naboru 39999
Praca w jednostk. 971
Ogłoszenia 201476
Co i jak załatwić 71523
Sprawy 251494
Wydziały 214874
Język migowy 8954
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 13552
Przetargi publ. 895901
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 163786
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 65865
Archiwum zamówień 42490
Ogłoszenia o wyborze 50710
Wyniki zamówień publicznych 584731
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 3723
Ogłoszenia o przetargach 135405
Usługi 97813
Dostawy 110660
Roboty budowlane 107630
Nieruchomości 362502
Konkursy 329521
Przetargi nieruchomości 213422
Nieruchomości 595358
Nieruchomości ZGM 159709
Komunikaty 139900
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 21065
Petycje 35951
Informacje niepublikowane w BIP 41601
Oświadczenia 64787
od 2015 - Nowa funkcjonalność 67369
2015 9716
2014 25023
2013 27488
2012 19927
2011 25938
2010 31057
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 54033
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 98380
Program Ochrony Środowiska 19793
Plan Gospodarki Odpadami 13928
Formularze 36894
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 458942
Obwieszczenia 50614
Decyzje środowiskowe 55307
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 12379
Studium_UiKZP 35846
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2019 30
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 308
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 25278
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8373
Sejm Senat 2015 11607
Prezydenckie-2015 12743
2014 0
Parlament Europejski 2014 19567
Wybory Samorządowe 2014 56020
2013 24983
2011 13664
2010 0
Samorządowe 43246
Prezydent RP 22938
2009 15583
2007 23775
2006 28688
Rada Miasta 10316
Burmistrz 8345
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 14200
2005 6915
Prezydent RP 16648
Sejm Senat RP 12930
2004 11448
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 21406
Referendum 2013 54979
Gospodarka odpadami komunalnymi 101889
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 3009
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 7044
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14119
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11547
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5238
Miejsca zagospodarowania odpadów 3823
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29514
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 24780
Wykaz jednostek 65771
Zakłady budżetowe 7289
Jednostki budżetowe 8021
Ośrodek Pomocy Społecznej 24104
Instytucje kultury 7920
Rejestr Instytucji Kultury 8240
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6864
Nabór ławników sądowych 13980
Zgromadzenia Publiczne 17103

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36004
O biuletynie 33693
Mapa 30164
Zespół redakcyjny 30641
Strona główna 43822
Rejestr zmian 1178740
Mapa serwisu 16391
Statystyki 21108

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań