ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 8838
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 8246

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 119437
Struktura 50916
Burmistrz 71648
Sprawozdania 4641
2003 28461
2004 35077
2005 32728
2006 15911
2007 25052
2008 22792
2009 25347
2010 17790
2011 20145
2012 19554
2013 10470
2014 13164
2015 5782
2016 3327
Rada Miasta 85277
Sesje 203435
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 2714
Protokoły 2016 5871
Protokoły 2015 11360
Protokoły 2014 27271
Protokoły 2013 32253
Protokoły 2012 36721
Protokoły 2010 28585
Protokoły 2011 29254
Protokoły 2009 24703
Protokoły 2008 20368
Protokoły 2007 24187
Komisje RM 19585
Regulamin RM 10390
Statut 113594
Akty prawne 893257
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 36164
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15685
Budżet 2005 3631
Budżet 2006 22006
Budżet 2007 21573
Budżet 2008 21339
Budżet 2009 13697
Budżet 2010 11095
Budżet 2011 16164
Budżet 2012 8755
Budżet 2013 20696
Budżet 2014 19183
Budżet 2015 7185
Budżet 2016 11473
Budżet 2017 3606
Podatki i opłaty lokalne 92991
Pomoc publiczna 29700
Sprawozdania 12980
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 21766
Dane teleadresowe 138621
Ogłoszenia 382818
Wakaty 1063466
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 126593
Informacje ogólne 19163
Ogłoszenia 69460
Lista kandydatów 41697
Wyniki naboru 35495
Praca w jednostk. 879
Ogłoszenia 174086
Co i jak załatwić 60846
Sprawy 201884
Wydziały 152179
Język migowy 7605
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 9298
Przetargi publ. 677405
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 29791
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 17061
Archiwum zamówień 41191
Ogłoszenia o wyborze 39842
Wyniki zamówień publicznych 368890
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 944
Ogłoszenia o przetargach 125447
Usługi 91686
Dostawy 106753
Roboty budowlane 97304
Nieruchomości 289505
Konkursy 260852
Przetargi nieruchomości 109109
Nieruchomości 512585
Nieruchomości ZGM 149496
Komunikaty 123525
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17928
Petycje 15155
Informacje niepublikowane w BIP 36004
Oświadczenia 56787
2015-2016 Nowa funkcjonalność 6891
2015 6046
2014 19854
2013 23952
2012 16918
2011 23027
2010 25369
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49388
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 86286
Program Ochrony Środowiska 17247
Plan Gospodarki Odpadami 12371
Formularze 28873
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 349222
Obwieszczenia 32671
Decyzje środowiskowe 37553
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8369
Studium_UiKZP 32195
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7739
Sejm Senat 2015 6673
Prezydenckie-2015 9880
2014 0
Parlament Europejski 2014 15900
Wybory Samorządowe 2014 47981
2013 17405
2011 10524
2010 0
Samorządowe 32633
Prezydent RP 17198
2009 11940
2007 18673
2006 22090
Rada Miasta 8090
Burmistrz 6312
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 11001
2005 5520
Prezydent RP 12127
Sejm Senat RP 9350
2004 8988
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 13358
Referendum 2013 43528
Gospodarka odpadami komunalnymi 83856
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1461
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5607
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10150
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7633
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2014
Miejsca zagospodarowania odpadów 1296
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26320
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20307
Wykaz jednostek 59022
Zakłady budżetowe 5530
Jednostki budżetowe 5874
Ośrodek Pomocy Społecznej 16746
Instytucje kultury 6142
Rejestr Instytucji Kultury 5446
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5346
Nabór ławników sądowych 10208
Zgromadzenia Publiczne 10061

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32760
O biuletynie 31102
Mapa 28111
Zespół redakcyjny 28436
Strona główna 35475
Rejestr zmian 732632
Mapa serwisu 14835
Statystyki 18928

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań