ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 7955
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7543

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 115234
Struktura 49365
Burmistrz 69913
Sprawozdania 4641
2003 27407
2004 33676
2005 31551
2006 15492
2007 24003
2008 21907
2009 24385
2010 17243
2011 19566
2012 19007
2013 10112
2014 12761
2015 5167
2016 2561
Rada Miasta 83062
Sesje 192662
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 1105
Protokoły 2016 5038
Protokoły 2015 10291
Protokoły 2013 31549
Protokoły 2014 26753
Protokoły 2012 35681
Protokoły 2010 27798
Protokoły 2011 28306
Protokoły 2009 24003
Protokoły 2008 19800
Protokoły 2007 23593
Komisje RM 18576
Regulamin RM 10046
Statut 110634
Akty prawne 796988
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 33876
Finanse 614
Majątek komunalny 649
Budżet 15634
Budżet 2005 3617
Budżet 2006 21550
Budżet 2007 20958
Budżet 2008 20796
Budżet 2009 13316
Budżet 2010 10761
Budżet 2011 15863
Budżet 2012 8486
Budżet 2013 20268
Budżet 2014 18917
Budżet 2015 6874
Budżet 2016 11066
Budżet 2017 2275
Podatki i opłaty lokalne 89014
Pomoc publiczna 28621
Sprawozdania 12285
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 20305
Dane teleadresowe 131437
Ogłoszenia 350626
Wakaty 1035897
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 124597
Informacje ogólne 18674
Ogłoszenia 68556
Lista kandydatów 40786
Wyniki naboru 34926
Praca w jednostk. 862
Ogłoszenia 168560
Co i jak załatwić 58856
Sprawy 195873
Wydziały 143163
Język migowy 7372
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8599
Przetargi publ. 653104
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 21843
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 10769
Archiwum zamówień 40849
Ogłoszenia o wyborze 38393
Wyniki zamówień publicznych 346963
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 562
Ogłoszenia o przetargach 123408
Usługi 90467
Dostawy 105813
Roboty budowlane 95413
Nieruchomości 281267
Konkursy 249907
Przetargi nieruchomości 93732
Nieruchomości 500418
Nieruchomości ZGM 146649
Komunikaty 120596
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17376
Petycje 11552
Informacje niepublikowane w BIP 35140
Oświadczenia 55385
2015-2016 Nowa funkcjonalność 1919
2015 5304
2014 18956
2013 23360
2012 16499
2011 22588
2010 24617
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 48581
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 84002
Program Ochrony Środowiska 16912
Plan Gospodarki Odpadami 12122
Formularze 27726
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 333025
Obwieszczenia 30962
Decyzje środowiskowe 35094
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 7880
Studium_UiKZP 31509
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7452
Sejm Senat 2015 5872
Prezydenckie-2015 9230
2014 0
Parlament Europejski 2014 15470
Wybory Samorządowe 2014 46886
2013 16647
2011 10051
2010 0
Samorządowe 31025
Prezydent RP 16760
2009 11415
2007 17735
2006 21144
Rada Miasta 7757
Burmistrz 6037
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10484
2005 5261
Prezydent RP 11801
Sejm Senat RP 8992
2004 8579
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 12128
Referendum 2013 41857
Gospodarka odpadami komunalnymi 80969
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1243
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5392
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9584
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7199
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1508
Miejsca zagospodarowania odpadów 989
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25709
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 19650
Wykaz jednostek 57969
Zakłady budżetowe 5215
Jednostki budżetowe 5577
Ośrodek Pomocy Społecznej 15439
Instytucje kultury 5891
Rejestr Instytucji Kultury 5110
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5049
Nabór ławników sądowych 9429
Zgromadzenia Publiczne 8767

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32201
O biuletynie 30548
Mapa 27669
Zespół redakcyjny 28020
Strona główna 33993
Rejestr zmian 668657
Mapa serwisu 14479
Statystyki 15156

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań