ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 7592
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7212

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 113263
Struktura 48478
Burmistrz 69095
Sprawozdania 4641
2003 27010
2004 33085
2005 31038
2006 15363
2007 23609
2008 21445
2009 23881
2010 16982
2011 19272
2012 18789
2013 9964
2014 12515
2015 4834
2016 2205
Rada Miasta 82151
Sesje 187391
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 587
Protokoły 2016 4433
Protokoły 2015 9599
Protokoły 2013 31027
Protokoły 2014 26269
Protokoły 2012 35013
Protokoły 2010 27329
Protokoły 2011 27833
Protokoły 2009 23675
Protokoły 2008 19484
Protokoły 2007 23214
Komisje RM 18110
Regulamin RM 9863
Statut 109422
Akty prawne 733935
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 32888
Finanse 614
Majątek komunalny 649
Budżet 15595
Budżet 2005 3614
Budżet 2006 21315
Budżet 2007 20726
Budżet 2008 20529
Budżet 2009 13173
Budżet 2010 10658
Budżet 2011 15727
Budżet 2012 8362
Budżet 2013 20087
Budżet 2014 18754
Budżet 2015 6748
Budżet 2016 10881
Budżet 2017 1570
Podatki i opłaty lokalne 86981
Pomoc publiczna 28078
Sprawozdania 11996
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 19648
Dane teleadresowe 128025
Ogłoszenia 337059
Wakaty 1012583
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 123597
Informacje ogólne 18495
Ogłoszenia 68214
Lista kandydatów 40388
Wyniki naboru 34713
Praca w jednostk. 854
Ogłoszenia 166358
Co i jak załatwić 58012
Sprawy 192286
Wydziały 138170
Język migowy 7274
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8338
Przetargi publ. 635248
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 13394
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 8060
Archiwum zamówień 40721
Ogłoszenia o wyborze 37748
Wyniki zamówień publicznych 328970
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 382
Ogłoszenia o przetargach 122466
Usługi 89756
Dostawy 105411
Roboty budowlane 94636
Nieruchomości 277790
Konkursy 245173
Przetargi nieruchomości 87373
Nieruchomości 494832
Nieruchomości ZGM 145428
Komunikaty 119277
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17121
Petycje 10092
Informacje niepublikowane w BIP 34766
Oświadczenia 54641
2015 4775
2014 18540
2013 23038
2012 16251
2010 24202
2009 12453
2011 22370
2008 11449
2007 13022
2006 14351
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 48208
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 83111
Program Ochrony Środowiska 16685
Plan Gospodarki Odpadami 12025
Formularze 27252
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 323991
Obwieszczenia 30004
Decyzje środowiskowe 34129
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 7635
Studium_UiKZP 31136
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7270
Sejm Senat 2015 5577
Prezydenckie-2015 9006
2014 0
Parlament Europejski 2014 15303
Wybory Samorządowe 2014 46421
2013 16390
2011 9865
2010 0
Samorządowe 30135
Prezydent RP 16434
2009 11185
2007 17335
2006 20790
Rada Miasta 7563
Burmistrz 5921
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10283
2005 5183
Prezydent RP 11624
Sejm Senat RP 8828
2004 8417
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 11482
Referendum 2013 41139
Gospodarka odpadami komunalnymi 79450
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1137
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5307
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9361
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 6961
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1276
Miejsca zagospodarowania odpadów 822
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25368
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 19347
Wykaz jednostek 57433
Zakłady budżetowe 5094
Jednostki budżetowe 5438
Ośrodek Pomocy Społecznej 14627
Instytucje kultury 5766
Rejestr Instytucji Kultury 4987
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 4947
Nabór ławników sądowych 9073
Zgromadzenia Publiczne 8316

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31884
O biuletynie 30279
Mapa 27386
Zespół redakcyjny 27769
Strona główna 33330
Rejestr zmian 629894
Mapa serwisu 14260
Statystyki 14908

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań