ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 12715
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11037
Ochrona Danych Osobowych 734

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 137316
Struktura 60505
Burmistrz 80758
Sprawozdania 4643
2003 32502
2004 40257
2005 37885
2006 17656
2007 28801
2008 26611
2009 29005
2010 20765
2011 24162
2012 22876
2013 12613
2014 15667
2015 8731
2016 7516
Rada Miasta 95927
Sesje 270951
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 2791
Protokoły 2017 11332
Protokoły 2016 11814
Protokoły 2015 18359
Protokoły 2014 31867
Protokoły 2013 37181
Protokoły 2012 43542
Protokoły 2011 33319
Protokoły 2010 33225
Protokoły 2009 29354
Protokoły 2008 23804
Protokoły 2007 27875
Statut 126337
Akty prawne 1336318
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 46312
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16073
Budżet 2005 3664
Budżet 2006 24861
Budżet 2007 24244
Budżet 2008 24865
Budżet 2009 15806
Budżet 2010 12857
Budżet 2011 17635
Budżet 2012 10084
Budżet 2013 23249
Budżet 2014 20393
Budżet 2015 8313
Budżet 2016 12721
Budżet 2017 7027
Budżet 2018 3817
Podatki i opłaty lokalne 117995
Pomoc publiczna 38485
Sprawozdania 18687
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 34136
Dane teleadresowe 171936
Ogłoszenia 539963
Wakaty 1246727
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 134859
Informacje ogólne 21572
Ogłoszenia 73667
Lista kandydatów 45316
Wyniki naboru 38989
Praca w jednostk. 954
Ogłoszenia 194810
Co i jak załatwić 69031
Sprawy 237296
Wydziały 197846
Język migowy 8688
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12614
Przetargi publ. 832864
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 116064
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 56115
Archiwum zamówień 42182
Ogłoszenia o wyborze 48490
Wyniki zamówień publicznych 525512
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2920
Ogłoszenia o przetargach 133292
Usługi 96414
Dostawy 109820
Roboty budowlane 105585
Nieruchomości 343292
Konkursy 313055
Przetargi nieruchomości 184785
Nieruchomości 574728
Nieruchomości ZGM 157858
Komunikaty 136168
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20524
Petycje 31522
Informacje niepublikowane w BIP 40536
Oświadczenia 62958
od 2015 - Nowa funkcjonalność 50183
2015 8956
2014 24051
2013 26612
2012 19319
2011 25366
2010 29999
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 53154
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 96551
Program Ochrony Środowiska 19281
Plan Gospodarki Odpadami 13677
Formularze 34927
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 425819
Obwieszczenia 46290
Decyzje środowiskowe 51010
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11418
Studium_UiKZP 35208
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 19956
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8302
Sejm Senat 2015 10638
Prezydenckie-2015 12012
2014 0
Parlament Europejski 2014 18781
Wybory Samorządowe 2014 54358
2013 23184
2011 12939
2010 0
Samorządowe 40772
Prezydent RP 21534
2009 14906
2007 22730
2006 27387
Rada Miasta 9839
Burmistrz 8028
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13619
2005 6622
Prezydent RP 15728
Sejm Senat RP 12172
2004 10837
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 19952
Referendum 2013 52662
Gospodarka odpadami komunalnymi 97239
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2607
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6734
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13117
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10481
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4470
Miejsca zagospodarowania odpadów 3236
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28893
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 23710
Wykaz jednostek 64140
Zakłady budżetowe 6888
Jednostki budżetowe 7634
Ośrodek Pomocy Społecznej 22328
Instytucje kultury 7580
Rejestr Instytucji Kultury 7586
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6617
Nabór ławników sądowych 13231
Zgromadzenia Publiczne 15604

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35381
O biuletynie 33193
Mapa 29704
Zespół redakcyjny 30181
Strona główna 41945
Rejestr zmian 1050145
Mapa serwisu 16010
Statystyki 20645

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań