ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 10794
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 9455

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 127046
Struktura 54942
Burmistrz 75072
Sprawozdania 4641
2003 30622
2004 37933
2005 35653
2006 16900
2007 26928
2008 24792
2009 27151
2010 19216
2011 21987
2012 21127
2013 11536
2014 14264
2015 7256
2016 5318
Rada Miasta 89678
Sesje 234544
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 463
Protokoły 2017 7042
Protokoły 2016 8200
Protokoły 2015 14718
Protokoły 2014 29209
Protokoły 2013 34741
Protokoły 2012 40141
Protokoły 2011 31368
Protokoły 2010 30892
Protokoły 2009 27169
Protokoły 2008 22150
Protokoły 2007 26239
Komisje RM 22193
Regulamin RM 11055
Statut 119507
Akty prawne 1051073
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 41231
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15790
Budżet 2005 3653
Budżet 2006 23509
Budżet 2007 22976
Budżet 2008 23195
Budżet 2009 14863
Budżet 2010 12064
Budżet 2011 16904
Budżet 2012 9372
Budżet 2013 21999
Budżet 2014 19747
Budżet 2015 7758
Budżet 2016 12064
Budżet 2017 5799
Budżet 2018 1166
Podatki i opłaty lokalne 105191
Pomoc publiczna 33813
Sprawozdania 15692
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 27570
Dane teleadresowe 155290
Ogłoszenia 456344
Wakaty 1134505
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 130165
Informacje ogólne 20475
Ogłoszenia 71606
Lista kandydatów 43678
Wyniki naboru 37381
Praca w jednostk. 894
Ogłoszenia 183417
Co i jak załatwić 64373
Sprawy 215751
Wydziały 168866
Język migowy 8155
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 10865
Przetargi publ. 741708
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 60551
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 30863
Archiwum zamówień 41703
Ogłoszenia o wyborze 44483
Wyniki zamówień publicznych 433830
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 1862
Ogłoszenia o przetargach 129113
Usługi 93885
Dostawy 108109
Roboty budowlane 101616
Nieruchomości 314605
Konkursy 283834
Przetargi nieruchomości 139913
Nieruchomości 541932
Nieruchomości ZGM 152078
Komunikaty 129764
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 19162
Petycje 22372
Informacje niepublikowane w BIP 38274
Oświadczenia 59256
2015-2016 Nowa funkcjonalność 22900
2015 7357
2014 21995
2013 25212
2012 18015
2011 24055
2010 27688
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 51228
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 91645
Program Ochrony Środowiska 18157
Plan Gospodarki Odpadami 13020
Formularze 31282
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 382457
Obwieszczenia 38751
Decyzje środowiskowe 43663
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 9773
Studium_UiKZP 33563
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 1
Wybory Samorządowe 2018 49
2015 8187
Sejm Senat 2015 8802
Prezydenckie-2015 10965
2014 0
Parlament Europejski 2014 17301
Wybory Samorządowe 2014 51091
2013 20438
2011 11761
2010 0
Samorządowe 36533
Prezydent RP 19336
2009 13403
2007 20649
2006 24674
Rada Miasta 8879
Burmistrz 7259
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 12379
2005 6126
Prezydent RP 13870
Sejm Senat RP 10761
2004 9901
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 16736
Referendum 2013 48035
Gospodarka odpadami komunalnymi 90437
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1990
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6110
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11627
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 8930
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2955
Miejsca zagospodarowania odpadów 2207
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27594
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 21885
Wykaz jednostek 61151
Zakłady budżetowe 6199
Jednostki budżetowe 6793
Ośrodek Pomocy Społecznej 19112
Instytucje kultury 6915
Rejestr Instytucji Kultury 6520
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6062
Nabór ławników sądowych 11722
Zgromadzenia Publiczne 12934

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34043
O biuletynie 32160
Mapa 28722
Zespół redakcyjny 29195
Strona główna 38451
Rejestr zmian 847893
Mapa serwisu 15320
Statystyki 19720

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań