Statystyki - Miasto Żagań
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 11860
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10373
Ochrona Danych Osobowych 348

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 132356
Struktura 57942
Burmistrz 77611
Sprawozdania 4641
2003 31956
2004 39498
2005 37076
2006 17449
2007 28210
2008 25939
2009 28338
2010 20123
2011 23341
2012 22116
2013 12231
2014 15050
2015 8116
2016 6655
Rada Miasta 92597
Sesje 253566
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 1629
Protokoły 2017 9385
Protokoły 2016 10218
Protokoły 2015 16692
Protokoły 2014 30614
Protokoły 2013 36096
Protokoły 2012 42057
Protokoły 2011 32468
Protokoły 2010 32154
Protokoły 2009 28455
Protokoły 2008 23048
Protokoły 2007 27149
Komisje RM 23638
Regulamin RM 11442
Statut 123592
Akty prawne 1216000
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 43961
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15907
Budżet 2005 3660
Budżet 2006 24384
Budżet 2007 23756
Budżet 2008 24231
Budżet 2009 15464
Budżet 2010 12606
Budżet 2011 17345
Budżet 2012 9802
Budżet 2013 22738
Budżet 2014 20133
Budżet 2015 8082
Budżet 2016 12480
Budżet 2017 6456
Budżet 2018 2667
Podatki i opłaty lokalne 112282
Pomoc publiczna 36287
Sprawozdania 17297
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 31280
Dane teleadresowe 164547
Ogłoszenia 503530
Wakaty 1193185
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 132649
Informacje ogólne 21114
Ogłoszenia 72764
Lista kandydatów 44695
Wyniki naboru 38298
Praca w jednostk. 924
Ogłoszenia 189632
Co i jak załatwić 66940
Sprawy 227529
Wydziały 184619
Język migowy 8474
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 11777
Przetargi publ. 795647
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 87645
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 44971
Archiwum zamówień 42006
Ogłoszenia o wyborze 46935
Wyniki zamówień publicznych 485927
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2531
Ogłoszenia o przetargach 131468
Usługi 95341
Dostawy 109123
Roboty budowlane 103891
Nieruchomości 329667
Konkursy 300788
Przetargi nieruchomości 162828
Nieruchomości 560484
Nieruchomości ZGM 155671
Komunikaty 133382
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20023
Petycje 27482
Informacje niepublikowane w BIP 39638
Oświadczenia 61272
od 2015 - Nowa funkcjonalność 35417
2015 8285
2014 23229
2013 25983
2012 18764
2011 24805
2010 29045
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52392
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 94614
Program Ochrony Środowiska 18781
Plan Gospodarki Odpadami 13411
Formularze 33111
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 407597
Obwieszczenia 43067
Decyzje środowiskowe 47662
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 10726
Studium_UiKZP 34527
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 1527
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8242
Sejm Senat 2015 9898
Prezydenckie-2015 11595
2014 0
Parlament Europejski 2014 18142
Wybory Samorządowe 2014 52681
2013 21903
2011 12505
2010 0
Samorządowe 39081
Prezydent RP 20625
2009 14407
2007 21949
2006 26329
Rada Miasta 9359
Burmistrz 7749
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13102
2005 6456
Prezydent RP 15050
Sejm Senat RP 11663
2004 10505
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 18599
Referendum 2013 50747
Gospodarka odpadami komunalnymi 94047
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2322
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6508
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12462
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 9778
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3773
Miejsca zagospodarowania odpadów 2781
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28384
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 22923
Wykaz jednostek 62688
Zakłady budżetowe 6570
Jednostki budżetowe 7311
Ośrodek Pomocy Społecznej 20810
Instytucje kultury 7349
Rejestr Instytucji Kultury 7176
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6406
Nabór ławników sądowych 12568
Zgromadzenia Publiczne 14524

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34883
O biuletynie 32772
Mapa 29230
Zespół redakcyjny 29733
Strona główna 40339
Rejestr zmian 961800
Mapa serwisu 15718
Statystyki 20224

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań