ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 9378
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 8651

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 122037
Struktura 52215
Burmistrz 72762
Sprawozdania 4641
2003 29206
2004 36200
2005 33913
2006 16227
2007 25824
2008 23458
2009 26016
2010 18253
2011 20690
2012 20040
2013 10737
2014 13459
2015 6354
2016 3867
Rada Miasta 86735
Sesje 213395
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 4025
Protokoły 2016 6620
Protokoły 2015 12198
Protokoły 2014 27816
Protokoły 2013 32929
Protokoły 2012 37587
Protokoły 2010 29358
Protokoły 2011 30062
Protokoły 2009 25525
Protokoły 2008 20954
Protokoły 2007 24785
Komisje RM 20449
Regulamin RM 10569
Statut 115424
Akty prawne 946051
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 37752
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15721
Budżet 2005 3651
Budżet 2006 22475
Budżet 2007 22091
Budżet 2008 21853
Budżet 2009 14040
Budżet 2010 11360
Budżet 2011 16392
Budżet 2012 8923
Budżet 2013 21049
Budżet 2014 19367
Budżet 2015 7374
Budżet 2016 11682
Budżet 2017 4422
Podatki i opłaty lokalne 95890
Pomoc publiczna 30727
Sprawozdania 13763
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 23332
Dane teleadresowe 145036
Ogłoszenia 409920
Wakaty 1083640
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 127667
Informacje ogólne 19569
Ogłoszenia 70247
Lista kandydatów 42348
Wyniki naboru 35987
Praca w jednostk. 883
Ogłoszenia 177425
Co i jak załatwić 61921
Sprawy 206410
Wydziały 157913
Język migowy 7735
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 9998
Przetargi publ. 700001
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 42465
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 21525
Archiwum zamówień 41354
Ogłoszenia o wyborze 41216
Wyniki zamówień publicznych 394470
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 1155
Ogłoszenia o przetargach 126573
Usługi 92422
Dostawy 107253
Roboty budowlane 98626
Nieruchomości 298530
Konkursy 269441
Przetargi nieruchomości 119373
Nieruchomości 522994
Nieruchomości ZGM 150525
Komunikaty 125594
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 18272
Petycje 17526
Informacje niepublikowane w BIP 36693
Oświadczenia 57552
2015-2016 Nowa funkcjonalność 10878
2015 6471
2014 20548
2013 24332
2012 17215
2011 23343
2010 26162
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49990
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 88047
Program Ochrony Środowiska 17507
Plan Gospodarki Odpadami 12565
Formularze 29714
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 362757
Obwieszczenia 34307
Decyzje środowiskowe 39517
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8843
Studium_UiKZP 32603
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7872
Sejm Senat 2015 7420
Prezydenckie-2015 10315
2014 0
Parlament Europejski 2014 16349
Wybory Samorządowe 2014 49080
2013 18242
2011 10942
2010 0
Samorządowe 33971
Prezydent RP 17755
2009 12346
2007 19309
2006 22900
Rada Miasta 8315
Burmistrz 6563
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 11390
2005 5715
Prezydent RP 12568
Sejm Senat RP 9704
2004 9273
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 14463
Referendum 2013 45033
Gospodarka odpadami komunalnymi 85913
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1600
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5744
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10618
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 8029
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2288
Miejsca zagospodarowania odpadów 1555
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26707
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20710
Wykaz jednostek 59700
Zakłady budżetowe 5739
Jednostki budżetowe 6139
Ośrodek Pomocy Społecznej 17583
Instytucje kultury 6316
Rejestr Instytucji Kultury 5740
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5546
Nabór ławników sądowych 10644
Zgromadzenia Publiczne 11096

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33135
O biuletynie 31432
Mapa 28284
Zespół redakcyjny 28658
Strona główna 36547
Rejestr zmian 771950
Mapa serwisu 14986
Statystyki 19213

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań