ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 12366
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10706
Ochrona Danych Osobowych 575

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 135149
Struktura 59222
Burmistrz 79201
Sprawozdania 4643
2003 32246
2004 39897
2005 37480
2006 17548
2007 28528
2008 26293
2009 28675
2010 20428
2011 23734
2012 22461
2013 12422
2014 15343
2015 8440
2016 7085
Rada Miasta 94080
Sesje 262400
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 2167
Protokoły 2017 10426
Protokoły 2016 11012
Protokoły 2015 17567
Protokoły 2014 31267
Protokoły 2013 36683
Protokoły 2012 42762
Protokoły 2011 32900
Protokoły 2010 32622
Protokoły 2009 28958
Protokoły 2008 23404
Protokoły 2007 27529
Komisje RM 24205
Regulamin RM 11600
Statut 125051
Akty prawne 1282657
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 45227
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16017
Budżet 2005 3664
Budżet 2006 24631
Budżet 2007 24018
Budżet 2008 24534
Budżet 2009 15631
Budżet 2010 12734
Budżet 2011 17488
Budżet 2012 9947
Budżet 2013 23008
Budżet 2014 20283
Budżet 2015 8211
Budżet 2016 12599
Budżet 2017 6790
Budżet 2018 3235
Podatki i opłaty lokalne 115405
Pomoc publiczna 37429
Sprawozdania 18074
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 32680
Dane teleadresowe 168545
Ogłoszenia 523079
Wakaty 1218912
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 133748
Informacje ogólne 21342
Ogłoszenia 73210
Lista kandydatów 45037
Wyniki naboru 38644
Praca w jednostk. 947
Ogłoszenia 192342
Co i jak załatwić 68151
Sprawy 232588
Wydziały 192255
Język migowy 8586
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12199
Przetargi publ. 815970
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 101439
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 51075
Archiwum zamówień 42092
Ogłoszenia o wyborze 47762
Wyniki zamówień publicznych 506601
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2744
Ogłoszenia o przetargach 132436
Usługi 95931
Dostawy 109501
Roboty budowlane 104821
Nieruchomości 336373
Konkursy 307413
Przetargi nieruchomości 175322
Nieruchomości 568209
Nieruchomości ZGM 157030
Komunikaty 134888
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20316
Petycje 29828
Informacje niepublikowane w BIP 40112
Oświadczenia 62218
od 2015 - Nowa funkcjonalność 43515
2015 8643
2014 23656
2013 26294
2012 19016
2011 25108
2010 29534
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52759
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 95693
Program Ochrony Środowiska 19013
Plan Gospodarki Odpadami 13547
Formularze 34127
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 418175
Obwieszczenia 44711
Decyzje środowiskowe 49355
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11087
Studium_UiKZP 34906
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 14007
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8273
Sejm Senat 2015 10229
Prezydenckie-2015 11807
2014 0
Parlament Europejski 2014 18436
Wybory Samorządowe 2014 53548
2013 22526
2011 12717
2010 0
Samorządowe 39935
Prezydent RP 21084
2009 14647
2007 22369
2006 26859
Rada Miasta 9644
Burmistrz 7883
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13302
2005 6543
Prezydent RP 15341
Sejm Senat RP 11924
2004 10663
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 19295
Referendum 2013 51787
Gospodarka odpadami komunalnymi 95808
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2470
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6633
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12785
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10142
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4184
Miejsca zagospodarowania odpadów 3035
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28648
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 23354
Wykaz jednostek 63562
Zakłady budżetowe 6712
Jednostki budżetowe 7465
Ośrodek Pomocy Społecznej 21686
Instytucje kultury 7469
Rejestr Instytucji Kultury 7398
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6508
Nabór ławników sądowych 12922
Zgromadzenia Publiczne 15090

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35152
O biuletynie 32994
Mapa 29514
Zespół redakcyjny 29968
Strona główna 41151
Rejestr zmian 1005976
Mapa serwisu 15882
Statystyki 20433

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań