ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 11575
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10119
Ochrona Danych Osobowych 126

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 130486
Struktura 57079
Burmistrz 76783
Sprawozdania 4641
2003 31705
2004 39176
2005 36746
2006 17342
2007 27891
2008 25682
2009 28057
2010 19901
2011 22986
2012 21852
2013 12089
2014 14831
2015 7910
2016 6291
Rada Miasta 91712
Sesje 247926
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 1159
Protokoły 2017 8702
Protokoły 2016 9673
Protokoły 2015 16152
Protokoły 2014 30248
Protokoły 2013 35776
Protokoły 2012 41555
Protokoły 2011 32115
Protokoły 2010 31806
Protokoły 2009 28104
Protokoły 2008 22769
Protokoły 2007 26906
Komisje RM 23239
Regulamin RM 11327
Statut 122224
Akty prawne 1151165
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 42872
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15852
Budżet 2005 3653
Budżet 2006 24141
Budżet 2007 23515
Budżet 2008 24000
Budżet 2009 15326
Budżet 2010 12471
Budżet 2011 17231
Budżet 2012 9702
Budżet 2013 22549
Budżet 2014 20017
Budżet 2015 7987
Budżet 2016 12385
Budżet 2017 6304
Budżet 2018 2229
Podatki i opłaty lokalne 110115
Pomoc publiczna 35534
Sprawozdania 16818
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 30413
Dane teleadresowe 161135
Ogłoszenia 487690
Wakaty 1174874
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 131843
Informacje ogólne 20975
Ogłoszenia 72398
Lista kandydatów 44421
Wyniki naboru 38108
Praca w jednostk. 911
Ogłoszenia 187485
Co i jak załatwić 65962
Sprawy 224053
Wydziały 178552
Język migowy 8381
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 11523
Przetargi publ. 779693
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 76872
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 39533
Archiwum zamówień 41904
Ogłoszenia o wyborze 46201
Wyniki zamówień publicznych 470355
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2333
Ogłoszenia o przetargach 130730
Usługi 94821
Dostawy 108754
Roboty budowlane 103105
Nieruchomości 324533
Konkursy 295278
Przetargi nieruchomości 154736
Nieruchomości 552700
Nieruchomości ZGM 154261
Komunikaty 132241
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 19762
Petycje 25924
Informacje niepublikowane w BIP 39244
Oświadczenia 60510
od 2015 - Nowa funkcjonalność 31319
2015 8016
2014 22920
2013 25795
2012 18562
2011 24615
2010 28753
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52072
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 93717
Program Ochrony Środowiska 18608
Plan Gospodarki Odpadami 13302
Formularze 32432
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 400981
Obwieszczenia 41948
Decyzje środowiskowe 46444
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 10440
Studium_UiKZP 34222
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 4
Wybory Samorządowe 2018 985
2015 8223
Sejm Senat 2015 9642
Prezydenckie-2015 11448
2014 0
Parlament Europejski 2014 17935
Wybory Samorządowe 2014 52276
2013 21619
2011 12342
2010 0
Samorządowe 38506
Prezydent RP 20327
2009 14184
2007 21566
2006 25885
Rada Miasta 9214
Burmistrz 7638
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 12962
2005 6389
Prezydent RP 14738
Sejm Senat RP 11441
2004 10356
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 18134
Referendum 2013 49962
Gospodarka odpadami komunalnymi 92824
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2221
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6397
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12201
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 9477
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3442
Miejsca zagospodarowania odpadów 2572
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28127
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 22633
Wykaz jednostek 62060
Zakłady budżetowe 6488
Jednostki budżetowe 7152
Ośrodek Pomocy Społecznej 20209
Instytucje kultury 7256
Rejestr Instytucji Kultury 7040
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6344
Nabór ławników sądowych 12314
Zgromadzenia Publiczne 14009

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34651
O biuletynie 32575
Mapa 29039
Zespół redakcyjny 29560
Strona główna 39803
Rejestr zmian 917836
Mapa serwisu 15579
Statystyki 20052

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań