ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 8411
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7902

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 117144
Struktura 50141
Burmistrz 70768
Sprawozdania 4641
2003 27943
2004 34319
2005 32107
2006 15702
2007 24510
2008 22318
2009 24862
2010 17480
2011 19827
2012 19243
2013 10269
2014 12992
2015 5456
2016 2960
Rada Miasta 84174
Sesje 196568
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 1872
Protokoły 2016 5461
Protokoły 2015 10738
Protokoły 2014 27003
Protokoły 2013 31897
Protokoły 2012 36170
Protokoły 2010 28144
Protokoły 2011 28739
Protokoły 2009 24376
Protokoły 2008 20052
Protokoły 2007 23892
Komisje RM 19001
Regulamin RM 10215
Statut 112336
Akty prawne 841679
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 35047
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15661
Budżet 2005 3624
Budżet 2006 21784
Budżet 2007 21249
Budżet 2008 21075
Budżet 2009 13493
Budżet 2010 10919
Budżet 2011 16024
Budżet 2012 8630
Budżet 2013 20517
Budżet 2014 19064
Budżet 2015 7050
Budżet 2016 11310
Budżet 2017 3020
Podatki i opłaty lokalne 90814
Pomoc publiczna 29087
Sprawozdania 12674
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 21012
Dane teleadresowe 134671
Ogłoszenia 366100
Wakaty 1047765
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 125558
Informacje ogólne 18928
Ogłoszenia 68998
Lista kandydatów 41252
Wyniki naboru 35215
Praca w jednostk. 870
Ogłoszenia 171603
Co i jak załatwić 59785
Sprawy 198753
Wydziały 147391
Język migowy 7509
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8838
Przetargi publ. 663662
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 23781
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 13196
Archiwum zamówień 41040
Ogłoszenia o wyborze 39079
Wyniki zamówień publicznych 355924
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 757
Ogłoszenia o przetargach 124422
Usługi 91044
Dostawy 106250
Roboty budowlane 96275
Nieruchomości 284076
Konkursy 253739
Przetargi nieruchomości 99941
Nieruchomości 505902
Nieruchomości ZGM 148127
Komunikaty 122113
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17662
Petycje 13064
Informacje niepublikowane w BIP 35569
Oświadczenia 56109
2015-2016 Nowa funkcjonalność 3954
2015 5665
2014 19327
2013 23628
2012 16717
2011 22816
2010 24977
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49004
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 85049
Program Ochrony Środowiska 17089
Plan Gospodarki Odpadami 12249
Formularze 28230
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 337767
Obwieszczenia 31648
Decyzje środowiskowe 35992
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8114
Studium_UiKZP 31866
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7616
Sejm Senat 2015 6261
Prezydenckie-2015 9573
2014 0
Parlament Europejski 2014 15603
Wybory Samorządowe 2014 47344
2013 16973
2011 10272
2010 0
Samorządowe 31750
Prezydent RP 16948
2009 11664
2007 18204
2006 21557
Rada Miasta 7923
Burmistrz 6166
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10736
2005 5389
Prezydent RP 11967
Sejm Senat RP 9128
2004 8792
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 12727
Referendum 2013 42693
Gospodarka odpadami komunalnymi 82342
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1350
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5498
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9857
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7411
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1758
Miejsca zagospodarowania odpadów 1134
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26050
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20006
Wykaz jednostek 58519
Zakłady budżetowe 5373
Jednostki budżetowe 5733
Ośrodek Pomocy Społecznej 16047
Instytucje kultury 6009
Rejestr Instytucji Kultury 5212
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5211
Nabór ławników sądowych 9872
Zgromadzenia Publiczne 9358

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32510
O biuletynie 30853
Mapa 27924
Zespół redakcyjny 28231
Strona główna 34693
Rejestr zmian 698674
Mapa serwisu 14683
Statystyki 18738

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań