ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 8845
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 8250

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 119470
Struktura 50937
Burmistrz 71662
Sprawozdania 4641
2003 28466
2004 35090
2005 32741
2006 15918
2007 25056
2008 22792
2009 25351
2010 17791
2011 20147
2012 19556
2013 10470
2014 13166
2015 5784
2016 3330
Rada Miasta 85294
Sesje 203569
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 2725
Protokoły 2016 5875
Protokoły 2015 11366
Protokoły 2014 27271
Protokoły 2013 32255
Protokoły 2012 36730
Protokoły 2010 28586
Protokoły 2011 29257
Protokoły 2009 24705
Protokoły 2008 20369
Protokoły 2007 24189
Komisje RM 19591
Regulamin RM 10393
Statut 113624
Akty prawne 894002
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 36178
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15685
Budżet 2005 3631
Budżet 2006 22013
Budżet 2007 21584
Budżet 2008 21342
Budżet 2009 13698
Budżet 2010 11097
Budżet 2011 16169
Budżet 2012 8758
Budżet 2013 20700
Budżet 2014 19190
Budżet 2015 7190
Budżet 2016 11478
Budżet 2017 3622
Podatki i opłaty lokalne 93034
Pomoc publiczna 29716
Sprawozdania 12985
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 21774
Dane teleadresowe 138677
Ogłoszenia 383247
Wakaty 1063694
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 126609
Informacje ogólne 19168
Ogłoszenia 69468
Lista kandydatów 41709
Wyniki naboru 35505
Praca w jednostk. 879
Ogłoszenia 174124
Co i jak załatwić 60863
Sprawy 201910
Wydziały 152260
Język migowy 7605
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 9308
Przetargi publ. 677720
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 29828
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 17130
Archiwum zamówień 41192
Ogłoszenia o wyborze 39846
Wyniki zamówień publicznych 369012
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 945
Ogłoszenia o przetargach 125495
Usługi 91705
Dostawy 106764
Roboty budowlane 97320
Nieruchomości 289598
Konkursy 260984
Przetargi nieruchomości 109218
Nieruchomości 512756
Nieruchomości ZGM 149508
Komunikaty 123572
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17934
Petycje 15224
Informacje niepublikowane w BIP 36012
Oświadczenia 56797
2015-2016 Nowa funkcjonalność 6905
2015 6050
2014 19858
2013 23952
2012 16920
2011 23030
2010 25371
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49401
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 86319
Program Ochrony Środowiska 17248
Plan Gospodarki Odpadami 12371
Formularze 28880
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 349253
Obwieszczenia 32682
Decyzje środowiskowe 37565
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8373
Studium_UiKZP 32206
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7744
Sejm Senat 2015 6675
Prezydenckie-2015 9882
2014 0
Parlament Europejski 2014 15900
Wybory Samorządowe 2014 47989
2013 17415
2011 10525
2010 0
Samorządowe 32643
Prezydent RP 17201
2009 11943
2007 18678
2006 22092
Rada Miasta 8091
Burmistrz 6313
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 11004
2005 5524
Prezydent RP 12128
Sejm Senat RP 9352
2004 8989
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 13365
Referendum 2013 43540
Gospodarka odpadami komunalnymi 83885
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1463
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5607
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10152
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7634
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2016
Miejsca zagospodarowania odpadów 1296
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26325
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20315
Wykaz jednostek 59031
Zakłady budżetowe 5531
Jednostki budżetowe 5875
Ośrodek Pomocy Społecznej 16760
Instytucje kultury 6143
Rejestr Instytucji Kultury 5446
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5346
Nabór ławników sądowych 10211
Zgromadzenia Publiczne 10076

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32765
O biuletynie 31107
Mapa 28117
Zespół redakcyjny 28445
Strona główna 35482
Rejestr zmian 733187
Mapa serwisu 14839
Statystyki 18934
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu