ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 7952
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7541

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 115205
Struktura 49359
Burmistrz 69909
Sprawozdania 4641
2003 27407
2004 33675
2005 31551
2006 15490
2007 24003
2008 21904
2009 24385
2010 17242
2011 19565
2012 19006
2013 10112
2014 12759
2015 5164
2016 2561
Rada Miasta 83056
Sesje 192650
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 1094
Protokoły 2016 5037
Protokoły 2015 10277
Protokoły 2013 31548
Protokoły 2014 26752
Protokoły 2012 35672
Protokoły 2010 27795
Protokoły 2011 28301
Protokoły 2009 24000
Protokoły 2008 19798
Protokoły 2007 23591
Komisje RM 18575
Regulamin RM 10045
Statut 110629
Akty prawne 796453
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 33870
Finanse 614
Majątek komunalny 649
Budżet 15634
Budżet 2005 3617
Budżet 2006 21547
Budżet 2007 20957
Budżet 2008 20793
Budżet 2009 13315
Budżet 2010 10760
Budżet 2011 15861
Budżet 2012 8484
Budżet 2013 20268
Budżet 2014 18915
Budżet 2015 6874
Budżet 2016 11065
Budżet 2017 2268
Podatki i opłaty lokalne 88970
Pomoc publiczna 28617
Sprawozdania 12285
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 20299
Dane teleadresowe 131391
Ogłoszenia 350535
Wakaty 1035727
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 124584
Informacje ogólne 18674
Ogłoszenia 68551
Lista kandydatów 40784
Wyniki naboru 34922
Praca w jednostk. 862
Ogłoszenia 168529
Co i jak załatwić 58842
Sprawy 195857
Wydziały 143120
Język migowy 7372
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8599
Przetargi publ. 652989
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 21819
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 10739
Archiwum zamówień 40847
Ogłoszenia o wyborze 38388
Wyniki zamówień publicznych 346882
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 561
Ogłoszenia o przetargach 123392
Usługi 90464
Dostawy 105810
Roboty budowlane 95404
Nieruchomości 281253
Konkursy 249889
Przetargi nieruchomości 93689
Nieruchomości 500396
Nieruchomości ZGM 146637
Komunikaty 120581
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17372
Petycje 11538
Informacje niepublikowane w BIP 35138
Oświadczenia 55375
2015-2016 Nowa funkcjonalność 1890
2015 5304
2014 18953
2013 23359
2012 16497
2011 22588
2010 24613
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 48577
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 83991
Program Ochrony Środowiska 16910
Plan Gospodarki Odpadami 12121
Formularze 27716
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 332997
Obwieszczenia 30959
Decyzje środowiskowe 35088
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 7880
Studium_UiKZP 31505
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7449
Sejm Senat 2015 5871
Prezydenckie-2015 9229
2014 0
Parlament Europejski 2014 15467
Wybory Samorządowe 2014 46883
2013 16647
2011 10049
2010 0
Samorządowe 31024
Prezydent RP 16757
2009 11413
2007 17728
2006 21142
Rada Miasta 7757
Burmistrz 6036
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10482
2005 5260
Prezydent RP 11799
Sejm Senat RP 8990
2004 8579
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 12124
Referendum 2013 41851
Gospodarka odpadami komunalnymi 80952
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1242
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5392
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9584
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7198
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1505
Miejsca zagospodarowania odpadów 986
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25706
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 19644
Wykaz jednostek 57963
Zakłady budżetowe 5215
Jednostki budżetowe 5573
Ośrodek Pomocy Społecznej 15427
Instytucje kultury 5890
Rejestr Instytucji Kultury 5110
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5049
Nabór ławników sądowych 9427
Zgromadzenia Publiczne 8766

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32200
O biuletynie 30546
Mapa 27666
Zespół redakcyjny 28017
Strona główna 33989
Rejestr zmian 668335
Mapa serwisu 14476
Statystyki 15151
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu