ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 13220
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11483
Ochrona Danych Osobowych 985

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 140514
Struktura 62225
Burmistrz 82231
Sprawozdania 4643
2003 32891
2004 40907
2005 38538
2006 17875
2007 29287
2008 27136
2009 29588
2010 21291
2011 24842
2012 23422
2013 12965
2014 16148
2015 9235
2016 8190
Rada Miasta 97963
Sesje 282339
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2019 78
Protokoły 2018 3956
Protokoły 2017 12544
Protokoły 2016 12805
Protokoły 2015 19554
Protokoły 2013 37980
Protokoły 2014 32747
Protokoły 2012 44707
Protokoły 2011 34094
Protokoły 2009 30030
Protokoły 2008 24379
Protokoły 2010 34107
Protokoły 2007 28449
Komisje RM 25571
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 192
Statut 127876
Akty prawne 1415494
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 47811
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16126
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 25253
Budżet 2007 24653
Budżet 2008 25355
Budżet 2009 16103
Budżet 2010 13063
Budżet 2011 17912
Budżet 2012 10321
Budżet 2013 23609
Budżet 2014 20573
Budżet 2015 8480
Budżet 2016 12912
Budżet 2017 7360
Budżet 2018 4743
Budżet 2019 229
Podatki i opłaty lokalne 123706
Pomoc publiczna 40035
Sprawozdania 19722
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 36065
Dane teleadresowe 176916
Ogłoszenia 564100
Wakaty 1292195
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 136777
Informacje ogólne 21979
Ogłoszenia 74414
Lista kandydatów 45886
Wyniki naboru 39574
Praca w jednostk. 963
Ogłoszenia 198608
Co i jak załatwić 70441
Sprawy 243975
Wydziały 206194
Język migowy 8842
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 13122
Przetargi publ. 860593
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 135495
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 61307
Archiwum zamówień 42368
Ogłoszenia o wyborze 49613
Wyniki zamówień publicznych 551424
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 3288
Ogłoszenia o przetargach 134554
Usługi 97181
Dostawy 110272
Roboty budowlane 106641
Nieruchomości 352903
Konkursy 321387
Przetargi nieruchomości 198586
Nieruchomości 584920
Nieruchomości ZGM 158839
Komunikaty 138171
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20873
Petycje 33768
Informacje niepublikowane w BIP 41171
Oświadczenia 64028
od 2015 - Nowa funkcjonalność 58332
2015 9373
2014 24587
2013 27091
2012 19668
2011 25689
2010 30603
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 53671
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 97610
Program Ochrony Środowiska 19585
Plan Gospodarki Odpadami 13820
Formularze 36059
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 440144
Obwieszczenia 48448
Decyzje środowiskowe 53193
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11927
Studium_UiKZP 35593
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 23044
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8342
Sejm Senat 2015 11180
Prezydenckie-2015 12374
2014 0
Parlament Europejski 2014 19187
Wybory Samorządowe 2014 55182
2013 24124
2011 13327
2010 0
Samorządowe 42154
Prezydent RP 22348
2009 15275
2007 23300
2006 28109
Rada Miasta 10132
Burmistrz 8205
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13942
2005 6813
Prezydent RP 16250
Sejm Senat RP 12599
2004 11202
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 20736
Referendum 2013 53893
Gospodarka odpadami komunalnymi 99869
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2853
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6896
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13674
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11047
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4827
Miejsca zagospodarowania odpadów 3522
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29268
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 24306
Wykaz jednostek 65024
Zakłady budżetowe 7128
Jednostki budżetowe 7856
Ośrodek Pomocy Społecznej 23311
Instytucje kultury 7766
Rejestr Instytucji Kultury 7918
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6752
Nabór ławników sądowych 13684
Zgromadzenia Publiczne 16427

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35746
O biuletynie 33503
Mapa 29982
Zespół redakcyjny 30467
Strona główna 42997
Rejestr zmian 1109858
Mapa serwisu 16247
Statystyki 20942
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu