ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 13577
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11802
Ochrona Danych Osobowych 1165

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 143394
Struktura 63743
Burmistrz 83299
Sprawozdania 4643
2003 33271
2004 41440
2005 39067
2006 18013
2007 29703
2008 27552
2009 30081
2010 21681
2011 25382
2012 23829
2013 13220
2014 16571
2015 9660
2016 8669
Rada Miasta 99424
Sesje 294071
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2019 411
Protokoły 2018 4729
Protokoły 2017 13652
Protokoły 2016 13763
Protokoły 2015 20625
Protokoły 2013 38815
Protokoły 2014 33657
Protokoły 2012 45711
Protokoły 2011 34762
Protokoły 2009 30659
Protokoły 2008 24852
Protokoły 2010 34847
Protokoły 2007 29045
Komisje RM 26251
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 1016
Statut 128720
Akty prawne 1508100
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 48909
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16164
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 25599
Budżet 2007 24992
Budżet 2008 25743
Budżet 2009 16320
Budżet 2010 13241
Budżet 2011 18088
Budżet 2012 10492
Budżet 2013 23897
Budżet 2014 20693
Budżet 2015 8621
Budżet 2016 13047
Budżet 2017 7628
Budżet 2018 5001
Budżet 2019 831
Podatki i opłaty lokalne 127309
Pomoc publiczna 41309
Sprawozdania 20618
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 37922
Dane teleadresowe 181356
Ogłoszenia 589551
Wakaty 1340108
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Informacja RODO dla kandydatów do pracy 0
Praca w UM 138258
Informacje ogólne 22321
Ogłoszenia 75060
Lista kandydatów 46339
Wyniki naboru 40004
Praca w jednostk. 971
Ogłoszenia 201497
Co i jak załatwić 71533
Sprawy 251553
Wydziały 214932
Język migowy 8956
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 13554
Przetargi publ. 896175
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 164020
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 65914
Archiwum zamówień 42490
Ogłoszenia o wyborze 50720
Wyniki zamówień publicznych 585036
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 3726
Ogłoszenia o przetargach 135410
Usługi 97818
Dostawy 110663
Roboty budowlane 107633
Nieruchomości 362561
Konkursy 329612
Przetargi nieruchomości 213539
Nieruchomości 595434
Nieruchomości ZGM 159721
Komunikaty 139916
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 21070
Petycje 35965
Informacje niepublikowane w BIP 41605
Oświadczenia 64792
od 2015 - Nowa funkcjonalność 67447
2015 9717
2014 25026
2013 27492
2012 19927
2011 25941
2010 31059
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 54039
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 98388
Program Ochrony Środowiska 19795
Plan Gospodarki Odpadami 13930
Formularze 36898
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 459129
Obwieszczenia 50635
Decyzje środowiskowe 55318
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 12382
Studium_UiKZP 35851
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2019 30
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 310
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 25296
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8373
Sejm Senat 2015 11609
Prezydenckie-2015 12747
2014 0
Parlament Europejski 2014 19572
Wybory Samorządowe 2014 56020
2013 24987
2011 13668
2010 0
Samorządowe 43254
Prezydent RP 22940
2009 15584
2007 23778
2006 28695
Rada Miasta 10316
Burmistrz 8347
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 14204
2005 6916
Prezydent RP 16650
Sejm Senat RP 12934
2004 11453
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 21411
Referendum 2013 54987
Gospodarka odpadami komunalnymi 101901
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 3010
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 7044
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14122
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11557
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5242
Miejsca zagospodarowania odpadów 3827
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29519
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 24787
Wykaz jednostek 65787
Zakłady budżetowe 7291
Jednostki budżetowe 8023
Ośrodek Pomocy Społecznej 24118
Instytucje kultury 7923
Rejestr Instytucji Kultury 8241
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6867
Nabór ławników sądowych 13982
Zgromadzenia Publiczne 17108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 36005
O biuletynie 33695
Mapa 30166
Zespół redakcyjny 30644
Strona główna 43825
Rejestr zmian 1179540
Mapa serwisu 16393
Statystyki 21111
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu