ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 12778
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11082
Ochrona Danych Osobowych 754

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 137612
Struktura 60671
Burmistrz 80889
Sprawozdania 4643
2003 32528
2004 40288
2005 37914
2006 17668
2007 28839
2008 26632
2009 29034
2010 20792
2011 24207
2012 22915
2013 12641
2014 15696
2015 8759
2016 7577
Rada Miasta 96160
Sesje 271945
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 2907
Protokoły 2017 11421
Protokoły 2016 11881
Protokoły 2015 18447
Protokoły 2014 31925
Protokoły 2013 37234
Protokoły 2012 43623
Protokoły 2011 33374
Protokoły 2010 33278
Protokoły 2009 29384
Protokoły 2008 23838
Protokoły 2007 27911
Statut 126475
Akty prawne 1344010
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 46459
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16082
Budżet 2005 3664
Budżet 2006 24886
Budżet 2007 24274
Budżet 2008 24892
Budżet 2009 15831
Budżet 2010 12875
Budżet 2011 17652
Budżet 2012 10107
Budżet 2013 23273
Budżet 2014 20406
Budżet 2015 8327
Budżet 2016 12734
Budżet 2017 7055
Budżet 2018 3900
Podatki i opłaty lokalne 118358
Pomoc publiczna 38596
Sprawozdania 18768
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 34266
Dane teleadresowe 172351
Ogłoszenia 542154
Wakaty 1250245
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 135014
Informacje ogólne 21600
Ogłoszenia 73748
Lista kandydatów 45362
Wyniki naboru 39035
Praca w jednostk. 954
Ogłoszenia 195099
Co i jak załatwić 69139
Sprawy 237915
Wydziały 198576
Język migowy 8700
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12653
Przetargi publ. 835027
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 117697
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 56625
Archiwum zamówień 42203
Ogłoszenia o wyborze 48585
Wyniki zamówień publicznych 527738
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2946
Ogłoszenia o przetargach 133407
Usługi 96476
Dostawy 109864
Roboty budowlane 105670
Nieruchomości 343997
Konkursy 313764
Przetargi nieruchomości 185915
Nieruchomości 575490
Nieruchomości ZGM 157965
Komunikaty 136337
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20565
Petycje 31719
Informacje niepublikowane w BIP 40620
Oświadczenia 63053
od 2015 - Nowa funkcjonalność 50783
2015 9006
2014 24110
2013 26661
2012 19351
2011 25400
2010 30050
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 53198
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 96642
Program Ochrony Środowiska 19307
Plan Gospodarki Odpadami 13685
Formularze 35025
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 426735
Obwieszczenia 46454
Decyzje środowiskowe 51191
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11460
Studium_UiKZP 35245
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 20239
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8307
Sejm Senat 2015 10681
Prezydenckie-2015 12030
2014 0
Parlament Europejski 2014 18818
Wybory Samorządowe 2014 54415
2013 23254
2011 12966
2010 0
Samorządowe 40858
Prezydent RP 21590
2009 14935
2007 22774
2006 27441
Rada Miasta 9862
Burmistrz 8039
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13642
2005 6633
Prezydent RP 15768
Sejm Senat RP 12202
2004 10862
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 20033
Referendum 2013 52753
Gospodarka odpadami komunalnymi 97445
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2629
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6751
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13162
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10531
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4510
Miejsca zagospodarowania odpadów 3256
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28924
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 23765
Wykaz jednostek 64211
Zakłady budżetowe 6909
Jednostki budżetowe 7649
Ośrodek Pomocy Społecznej 22424
Instytucje kultury 7591
Rejestr Instytucji Kultury 7602
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6624
Nabór ławników sądowych 13269
Zgromadzenia Publiczne 15663

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35409
O biuletynie 33222
Mapa 29737
Zespół redakcyjny 30203
Strona główna 42028
Rejestr zmian 1054571
Mapa serwisu 16031
Statystyki 20673
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu