ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 11583
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10127
Ochrona Danych Osobowych 139

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 130544
Struktura 57096
Burmistrz 76803
Sprawozdania 4641
2003 31710
2004 39178
2005 36749
2006 17344
2007 27893
2008 25684
2009 28059
2010 19902
2011 22990
2012 21855
2013 12091
2014 14834
2015 7911
2016 6295
Rada Miasta 91734
Sesje 248055
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 1163
Protokoły 2017 8715
Protokoły 2016 9683
Protokoły 2015 16163
Protokoły 2014 30257
Protokoły 2013 35780
Protokoły 2012 41569
Protokoły 2011 32123
Protokoły 2010 31815
Protokoły 2009 28109
Protokoły 2008 22773
Protokoły 2007 26908
Komisje RM 23246
Regulamin RM 11332
Statut 122263
Akty prawne 1153006
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 42895
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15853
Budżet 2005 3653
Budżet 2006 24144
Budżet 2007 23521
Budżet 2008 24004
Budżet 2009 15328
Budżet 2010 12473
Budżet 2011 17234
Budżet 2012 9706
Budżet 2013 22551
Budżet 2014 20019
Budżet 2015 7988
Budżet 2016 12386
Budżet 2017 6309
Budżet 2018 2246
Podatki i opłaty lokalne 110177
Pomoc publiczna 35552
Sprawozdania 16819
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 30425
Dane teleadresowe 161234
Ogłoszenia 488143
Wakaty 1175258
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 131882
Informacje ogólne 20979
Ogłoszenia 72406
Lista kandydatów 44431
Wyniki naboru 38112
Praca w jednostk. 911
Ogłoszenia 187533
Co i jak załatwić 65988
Sprawy 224156
Wydziały 178677
Język migowy 8383
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 11528
Przetargi publ. 780176
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 77302
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 39718
Archiwum zamówień 41906
Ogłoszenia o wyborze 46218
Wyniki zamówień publicznych 470908
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2338
Ogłoszenia o przetargach 130746
Usługi 94828
Dostawy 108762
Roboty budowlane 103119
Nieruchomości 324639
Konkursy 295400
Przetargi nieruchomości 154947
Nieruchomości 554101
Nieruchomości ZGM 154308
Komunikaty 132272
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 19769
Petycje 25965
Informacje niepublikowane w BIP 39255
Oświadczenia 60522
od 2015 - Nowa funkcjonalność 31364
2015 8019
2014 22926
2013 25800
2012 18564
2011 24619
2010 28756
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52080
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 93752
Program Ochrony Środowiska 18609
Plan Gospodarki Odpadami 13305
Formularze 32446
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 401235
Obwieszczenia 41981
Decyzje środowiskowe 46477
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 10453
Studium_UiKZP 34230
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 4
Wybory Samorządowe 2018 991
2015 8223
Sejm Senat 2015 9646
Prezydenckie-2015 11451
2014 0
Parlament Europejski 2014 17936
Wybory Samorządowe 2014 52298
2013 21635
2011 12343
2010 0
Samorządowe 38517
Prezydent RP 20338
2009 14184
2007 21570
2006 25890
Rada Miasta 9215
Burmistrz 7639
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 12963
2005 6391
Prezydent RP 14740
Sejm Senat RP 11442
2004 10359
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 18140
Referendum 2013 49973
Gospodarka odpadami komunalnymi 92864
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2222
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6405
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12210
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 9481
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3445
Miejsca zagospodarowania odpadów 2580
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28133
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 22636
Wykaz jednostek 62066
Zakłady budżetowe 6491
Jednostki budżetowe 7154
Ośrodek Pomocy Społecznej 20221
Instytucje kultury 7256
Rejestr Instytucji Kultury 7041
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6344
Nabór ławników sądowych 12321
Zgromadzenia Publiczne 14021

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34655
O biuletynie 32580
Mapa 29046
Zespół redakcyjny 29566
Strona główna 39813
Rejestr zmian 918953
Mapa serwisu 15583
Statystyki 20058
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu