ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 8421
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7922

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 117252
Struktura 50160
Burmistrz 70793
Sprawozdania 4641
2003 27960
2004 34336
2005 32112
2006 15710
2007 24522
2008 22334
2009 24872
2010 17489
2011 19835
2012 19248
2013 10279
2014 12996
2015 5462
2016 2972
Rada Miasta 84215
Sesje 196761
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 1889
Protokoły 2016 5468
Protokoły 2015 10756
Protokoły 2014 27011
Protokoły 2013 31901
Protokoły 2012 36183
Protokoły 2010 28153
Protokoły 2011 28784
Protokoły 2009 24390
Protokoły 2008 20064
Protokoły 2007 23917
Komisje RM 19022
Regulamin RM 10221
Statut 112405
Akty prawne 842810
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 35077
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15662
Budżet 2005 3624
Budżet 2006 21793
Budżet 2007 21261
Budżet 2008 21080
Budżet 2009 13513
Budżet 2010 10935
Budżet 2011 16038
Budżet 2012 8638
Budżet 2013 20522
Budżet 2014 19070
Budżet 2015 7055
Budżet 2016 11318
Budżet 2017 3043
Podatki i opłaty lokalne 90920
Pomoc publiczna 29103
Sprawozdania 12684
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 21031
Dane teleadresowe 134852
Ogłoszenia 366710
Wakaty 1048250
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 125606
Informacje ogólne 18936
Ogłoszenia 69023
Lista kandydatów 41274
Wyniki naboru 35222
Praca w jednostk. 870
Ogłoszenia 171749
Co i jak załatwić 59852
Sprawy 198875
Wydziały 147712
Język migowy 7512
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8851
Przetargi publ. 664083
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 23865
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 13355
Archiwum zamówień 41045
Ogłoszenia o wyborze 39092
Wyniki zamówień publicznych 356187
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 764
Ogłoszenia o przetargach 124471
Usługi 91069
Dostawy 106266
Roboty budowlane 96322
Nieruchomości 284183
Konkursy 253956
Przetargi nieruchomości 100158
Nieruchomości 506139
Nieruchomości ZGM 148200
Komunikaty 122165
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17677
Petycje 13120
Informacje niepublikowane w BIP 35590
Oświadczenia 56140
2015-2016 Nowa funkcjonalność 4049
2015 5673
2014 19335
2013 23644
2012 16723
2011 22825
2010 24994
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49018
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 85098
Program Ochrony Środowiska 17092
Plan Gospodarki Odpadami 12252
Formularze 28254
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 338066
Obwieszczenia 31672
Decyzje środowiskowe 36034
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8116
Studium_UiKZP 31878
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7621
Sejm Senat 2015 6275
Prezydenckie-2015 9586
2014 0
Parlament Europejski 2014 15607
Wybory Samorządowe 2014 47366
2013 16983
2011 10279
2010 0
Samorządowe 31773
Prezydent RP 16954
2009 11671
2007 18218
2006 21567
Rada Miasta 7930
Burmistrz 6173
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10743
2005 5394
Prezydent RP 11973
Sejm Senat RP 9133
2004 8793
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 12740
Referendum 2013 42710
Gospodarka odpadami komunalnymi 82381
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1352
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5500
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9869
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7415
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1769
Miejsca zagospodarowania odpadów 1142
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26060
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20014
Wykaz jednostek 58541
Zakłady budżetowe 5377
Jednostki budżetowe 5735
Ośrodek Pomocy Społecznej 16085
Instytucje kultury 6011
Rejestr Instytucji Kultury 5226
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5222
Nabór ławników sądowych 9885
Zgromadzenia Publiczne 9370

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32515
O biuletynie 30860
Mapa 27931
Zespół redakcyjny 28241
Strona główna 34725
Rejestr zmian 699351
Mapa serwisu 14689
Statystyki 18744
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu