Statystyki - Miasto Żagań
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 11881
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10399
Ochrona Danych Osobowych 363

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 132471
Struktura 57986
Burmistrz 77697
Sprawozdania 4641
2003 31972
2004 39505
2005 37091
2006 17450
2007 28230
2008 25947
2009 28353
2010 20129
2011 23353
2012 22127
2013 12233
2014 15059
2015 8128
2016 6665
Rada Miasta 92648
Sesje 253855
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 1652
Protokoły 2017 9409
Protokoły 2016 10248
Protokoły 2015 16708
Protokoły 2014 30623
Protokoły 2013 36106
Protokoły 2012 42078
Protokoły 2011 32479
Protokoły 2010 32160
Protokoły 2009 28465
Protokoły 2008 23056
Protokoły 2007 27156
Komisje RM 23661
Regulamin RM 11449
Statut 123645
Akty prawne 1219644
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 44021
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15909
Budżet 2005 3661
Budżet 2006 24391
Budżet 2007 23765
Budżet 2008 24242
Budżet 2009 15470
Budżet 2010 12610
Budżet 2011 17353
Budżet 2012 9809
Budżet 2013 22743
Budżet 2014 20136
Budżet 2015 8092
Budżet 2016 12486
Budżet 2017 6466
Budżet 2018 2694
Podatki i opłaty lokalne 112438
Pomoc publiczna 36320
Sprawozdania 17326
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 31336
Dane teleadresowe 164715
Ogłoszenia 504548
Wakaty 1194393
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 132704
Informacje ogólne 21123
Ogłoszenia 72782
Lista kandydatów 44722
Wyniki naboru 38324
Praca w jednostk. 925
Ogłoszenia 189769
Co i jak załatwić 66985
Sprawy 227698
Wydziały 184854
Język migowy 8479
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 11782
Przetargi publ. 796322
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 88136
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 45287
Archiwum zamówień 42009
Ogłoszenia o wyborze 46964
Wyniki zamówień publicznych 486485
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2545
Ogłoszenia o przetargach 131522
Usługi 95371
Dostawy 109145
Roboty budowlane 103935
Nieruchomości 329864
Konkursy 301074
Przetargi nieruchomości 163301
Nieruchomości 560812
Nieruchomości ZGM 155748
Komunikaty 133444
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20038
Petycje 27563
Informacje niepublikowane w BIP 39663
Oświadczenia 61307
od 2015 - Nowa funkcjonalność 35656
2015 8300
2014 23248
2013 25989
2012 18768
2011 24814
2010 29056
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52409
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 94661
Program Ochrony Środowiska 18788
Plan Gospodarki Odpadami 13413
Formularze 33141
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 407801
Obwieszczenia 43108
Decyzje środowiskowe 47719
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 10736
Studium_UiKZP 34537
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 1604
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8244
Sejm Senat 2015 9910
Prezydenckie-2015 11599
2014 0
Parlament Europejski 2014 18151
Wybory Samorządowe 2014 52699
2013 21910
2011 12509
2010 0
Samorządowe 39113
Prezydent RP 20636
2009 14413
2007 21964
2006 26349
Rada Miasta 9368
Burmistrz 7756
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13105
2005 6460
Prezydent RP 15061
Sejm Senat RP 11666
2004 10511
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 18627
Referendum 2013 50773
Gospodarka odpadami komunalnymi 94138
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2329
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6513
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12480
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 9793
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3795
Miejsca zagospodarowania odpadów 2789
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28396
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 22933
Wykaz jednostek 62723
Zakłady budżetowe 6578
Jednostki budżetowe 7317
Ośrodek Pomocy Społecznej 20838
Instytucje kultury 7352
Rejestr Instytucji Kultury 7183
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6411
Nabór ławników sądowych 12583
Zgromadzenia Publiczne 14548

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34891
O biuletynie 32787
Mapa 29242
Zespół redakcyjny 29749
Strona główna 40367
Rejestr zmian 964579
Mapa serwisu 15725
Statystyki 20235
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu