ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 7600
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7219

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 113297
Struktura 48493
Burmistrz 69113
Sprawozdania 4641
2003 27013
2004 33090
2005 31042
2006 15364
2007 23613
2008 21453
2009 23890
2010 16985
2011 19277
2012 18798
2013 9969
2014 12520
2015 4840
2016 2213
Rada Miasta 82159
Sesje 187494
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 596
Protokoły 2016 4453
Protokoły 2015 9608
Protokoły 2013 31045
Protokoły 2014 26280
Protokoły 2012 35018
Protokoły 2010 27335
Protokoły 2011 27839
Protokoły 2009 23679
Protokoły 2008 19490
Protokoły 2007 23222
Komisje RM 18115
Regulamin RM 9867
Statut 109440
Akty prawne 734924
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 32903
Finanse 614
Majątek komunalny 649
Budżet 15595
Budżet 2005 3614
Budżet 2006 21322
Budżet 2007 20729
Budżet 2008 20534
Budżet 2009 13175
Budżet 2010 10660
Budżet 2011 15728
Budżet 2012 8364
Budżet 2013 20089
Budżet 2014 18761
Budżet 2015 6748
Budżet 2016 10882
Budżet 2017 1588
Podatki i opłaty lokalne 87011
Pomoc publiczna 28089
Sprawozdania 12001
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 19665
Dane teleadresowe 128084
Ogłoszenia 337297
Wakaty 1013028
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 123610
Informacje ogólne 18500
Ogłoszenia 68216
Lista kandydatów 40395
Wyniki naboru 34718
Praca w jednostk. 855
Ogłoszenia 166387
Co i jak załatwić 58028
Sprawy 192330
Wydziały 138242
Język migowy 7275
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8341
Przetargi publ. 635591
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 13569
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 8109
Archiwum zamówień 40722
Ogłoszenia o wyborze 37761
Wyniki zamówień publicznych 329387
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 388
Ogłoszenia o przetargach 122474
Usługi 89765
Dostawy 105416
Roboty budowlane 94648
Nieruchomości 277874
Konkursy 245253
Przetargi nieruchomości 87471
Nieruchomości 494957
Nieruchomości ZGM 145444
Komunikaty 119296
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17125
Petycje 10116
Informacje niepublikowane w BIP 34774
Oświadczenia 54654
2015 4790
2014 18546
2013 23045
2012 16256
2010 24210
2009 12457
2011 22376
2008 11451
2007 13027
2006 14354
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 48215
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 83122
Program Ochrony Środowiska 16691
Plan Gospodarki Odpadami 12028
Formularze 27261
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 324097
Obwieszczenia 30032
Decyzje środowiskowe 34150
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 7637
Studium_UiKZP 31141
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7273
Sejm Senat 2015 5584
Prezydenckie-2015 9008
2014 0
Parlament Europejski 2014 15314
Wybory Samorządowe 2014 46431
2013 16390
2011 9867
2010 0
Samorządowe 30165
Prezydent RP 16441
2009 11191
2007 17343
2006 20794
Rada Miasta 7569
Burmistrz 5925
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10284
2005 5183
Prezydent RP 11640
Sejm Senat RP 8832
2004 8425
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 11496
Referendum 2013 41158
Gospodarka odpadami komunalnymi 79467
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1138
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5308
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9365
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 6969
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1280
Miejsca zagospodarowania odpadów 823
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25375
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 19354
Wykaz jednostek 57450
Zakłady budżetowe 5095
Jednostki budżetowe 5441
Ośrodek Pomocy Społecznej 14636
Instytucje kultury 5770
Rejestr Instytucji Kultury 4989
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 4948
Nabór ławników sądowych 9085
Zgromadzenia Publiczne 8323

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31887
O biuletynie 30288
Mapa 27392
Zespół redakcyjny 27772
Strona główna 33348
Rejestr zmian 630453
Mapa serwisu 14264
Statystyki 14911
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu