ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 9371
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 8646

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 122007
Struktura 52210
Burmistrz 72746
Sprawozdania 4641
2003 29200
2004 36195
2005 33911
2006 16224
2007 25822
2008 23455
2009 26010
2010 18250
2011 20684
2012 20034
2013 10736
2014 13458
2015 6351
2016 3863
Rada Miasta 86722
Sesje 213369
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 4014
Protokoły 2016 6617
Protokoły 2015 12194
Protokoły 2014 27811
Protokoły 2013 32927
Protokoły 2012 37583
Protokoły 2010 29357
Protokoły 2011 30060
Protokoły 2009 25517
Protokoły 2008 20952
Protokoły 2007 24783
Komisje RM 20443
Regulamin RM 10568
Statut 115408
Akty prawne 945608
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 37740
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15721
Budżet 2005 3651
Budżet 2006 22472
Budżet 2007 22090
Budżet 2008 21851
Budżet 2009 14039
Budżet 2010 11358
Budżet 2011 16392
Budżet 2012 8922
Budżet 2013 21048
Budżet 2014 19367
Budżet 2015 7374
Budżet 2016 11681
Budżet 2017 4413
Podatki i opłaty lokalne 95863
Pomoc publiczna 30722
Sprawozdania 13761
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 23325
Dane teleadresowe 144998
Ogłoszenia 409716
Wakaty 1083469
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 127649
Informacje ogólne 19567
Ogłoszenia 70245
Lista kandydatów 42344
Wyniki naboru 35987
Praca w jednostk. 883
Ogłoszenia 177385
Co i jak załatwić 61910
Sprawy 206386
Wydziały 157888
Język migowy 7734
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 9993
Przetargi publ. 699844
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 42405
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 21480
Archiwum zamówień 41351
Ogłoszenia o wyborze 41210
Wyniki zamówień publicznych 394212
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 1152
Ogłoszenia o przetargach 126549
Usługi 92407
Dostawy 107246
Roboty budowlane 98606
Nieruchomości 298503
Konkursy 269397
Przetargi nieruchomości 119221
Nieruchomości 522902
Nieruchomości ZGM 150514
Komunikaty 125564
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 18268
Petycje 17503
Informacje niepublikowane w BIP 36685
Oświadczenia 57543
2015-2016 Nowa funkcjonalność 10839
2015 6468
2014 20547
2013 24329
2012 17210
2011 23342
2010 26161
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 49980
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 88030
Program Ochrony Środowiska 17504
Plan Gospodarki Odpadami 12564
Formularze 29710
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 362734
Obwieszczenia 34294
Decyzje środowiskowe 39505
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 8841
Studium_UiKZP 32599
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7870
Sejm Senat 2015 7420
Prezydenckie-2015 10313
2014 0
Parlament Europejski 2014 16348
Wybory Samorządowe 2014 49079
2013 18238
2011 10939
2010 0
Samorządowe 33965
Prezydent RP 17747
2009 12342
2007 19307
2006 22884
Rada Miasta 8313
Burmistrz 6560
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 11388
2005 5711
Prezydent RP 12566
Sejm Senat RP 9698
2004 9271
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 14451
Referendum 2013 45026
Gospodarka odpadami komunalnymi 85884
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1600
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5744
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10617
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 8029
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2288
Miejsca zagospodarowania odpadów 1554
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26700
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 20702
Wykaz jednostek 59692
Zakłady budżetowe 5738
Jednostki budżetowe 6137
Ośrodek Pomocy Społecznej 17575
Instytucje kultury 6312
Rejestr Instytucji Kultury 5740
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5542
Nabór ławników sądowych 10639
Zgromadzenia Publiczne 11089

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33130
O biuletynie 31429
Mapa 28280
Zespół redakcyjny 28654
Strona główna 36537
Rejestr zmian 771646
Mapa serwisu 14984
Statystyki 19210
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu