ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 7748
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 7361

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 114133
Struktura 48930
Burmistrz 69451
Sprawozdania 4641
2003 27192
2004 33379
2005 31291
2006 15419
2007 23798
2008 21677
2009 24141
2010 17124
2011 19458
2012 18899
2013 10040
2014 12635
2015 5018
2016 2376
Rada Miasta 82522
Sesje 189559
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2017 787
Protokoły 2016 4729
Protokoły 2015 9924
Protokoły 2013 31345
Protokoły 2014 26508
Protokoły 2012 35334
Protokoły 2010 27589
Protokoły 2011 28058
Protokoły 2009 23801
Protokoły 2008 19651
Protokoły 2007 23404
Komisje RM 18301
Regulamin RM 9953
Statut 109962
Akty prawne 761355
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 33277
Finanse 614
Majątek komunalny 649
Budżet 15613
Budżet 2005 3615
Budżet 2006 21433
Budżet 2007 20839
Budżet 2008 20682
Budżet 2009 13235
Budżet 2010 10700
Budżet 2011 15785
Budżet 2012 8414
Budżet 2013 20181
Budżet 2014 18835
Budżet 2015 6814
Budżet 2016 10967
Budżet 2017 1846
Podatki i opłaty lokalne 87729
Pomoc publiczna 28316
Sprawozdania 12138
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 19939
Dane teleadresowe 129636
Ogłoszenia 342483
Wakaty 1021688
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 123981
Informacje ogólne 18579
Ogłoszenia 68339
Lista kandydatów 40570
Wyniki naboru 34791
Praca w jednostk. 857
Ogłoszenia 167105
Co i jak załatwić 58377
Sprawy 193732
Wydziały 140149
Język migowy 7326
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 8432
Przetargi publ. 642760
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 17067
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 9227
Archiwum zamówień 40774
Ogłoszenia o wyborze 38073
Wyniki zamówień publicznych 336356
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 473
Ogłoszenia o przetargach 122846
Usługi 90114
Dostawy 105569
Roboty budowlane 94955
Nieruchomości 279215
Konkursy 247086
Przetargi nieruchomości 89968
Nieruchomości 497180
Nieruchomości ZGM 145893
Komunikaty 119786
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 17229
Petycje 10744
Informacje niepublikowane w BIP 34939
Oświadczenia 54935
2016 143
2015 5053
2014 18732
2013 23193
2012 16386
2011 22449
2010 24404
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 48394
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 83502
Program Ochrony Środowiska 16817
Plan Gospodarki Odpadami 12057
Formularze 27458
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 327810
Obwieszczenia 30484
Decyzje środowiskowe 34574
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 7744
Studium_UiKZP 31318
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 7361
Sejm Senat 2015 5709
Prezydenckie-2015 9105
2014 0
Parlament Europejski 2014 15386
Wybory Samorządowe 2014 46653
2013 16464
2011 9952
2010 0
Samorządowe 30629
Prezydent RP 16637
2009 11307
2007 17524
2006 20921
Rada Miasta 7655
Burmistrz 5983
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 10377
2005 5215
Prezydent RP 11708
Sejm Senat RP 8916
2004 8486
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 11860
Referendum 2013 41480
Gospodarka odpadami komunalnymi 80084
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1187
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5345
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9449
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 7071
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1373
Miejsca zagospodarowania odpadów 898
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25538
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 19479
Wykaz jednostek 57688
Zakłady budżetowe 5159
Jednostki budżetowe 5519
Ośrodek Pomocy Społecznej 14956
Instytucje kultury 5831
Rejestr Instytucji Kultury 5060
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 4992
Nabór ławników sądowych 9242
Zgromadzenia Publiczne 8505

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32020
O biuletynie 30392
Mapa 27521
Zespół redakcyjny 27883
Strona główna 33676
Rejestr zmian 646854
Mapa serwisu 14352
Statystyki 15028
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu