ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 12349
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 10690
Ochrona Danych Osobowych 566

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 135084
Struktura 59180
Burmistrz 79152
Sprawozdania 4643
2003 32243
2004 39888
2005 37472
2006 17545
2007 28525
2008 26284
2009 28667
2010 20419
2011 23718
2012 22443
2013 12414
2014 15329
2015 8430
2016 7076
Rada Miasta 94019
Sesje 262077
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 2152
Protokoły 2017 10392
Protokoły 2016 10970
Protokoły 2015 17525
Protokoły 2014 31240
Protokoły 2013 36667
Protokoły 2012 42732
Protokoły 2011 32893
Protokoły 2010 32603
Protokoły 2009 28944
Protokoły 2008 23390
Protokoły 2007 27519
Komisje RM 24182
Regulamin RM 11596
Statut 124999
Akty prawne 1280501
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 45170
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16016
Budżet 2005 3664
Budżet 2006 24628
Budżet 2007 24013
Budżet 2008 24522
Budżet 2009 15629
Budżet 2010 12731
Budżet 2011 17482
Budżet 2012 9943
Budżet 2013 23000
Budżet 2014 20276
Budżet 2015 8208
Budżet 2016 12598
Budżet 2017 6784
Budżet 2018 3222
Podatki i opłaty lokalne 115321
Pomoc publiczna 37384
Sprawozdania 18055
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 32623
Dane teleadresowe 168378
Ogłoszenia 522455
Wakaty 1218064
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 133711
Informacje ogólne 21334
Ogłoszenia 73191
Lista kandydatów 45019
Wyniki naboru 38623
Praca w jednostk. 947
Ogłoszenia 192259
Co i jak załatwić 68124
Sprawy 232431
Wydziały 192071
Język migowy 8578
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12178
Przetargi publ. 815343
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 100930
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 50962
Archiwum zamówień 42090
Ogłoszenia o wyborze 47736
Wyniki zamówień publicznych 505862
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2741
Ogłoszenia o przetargach 132422
Usługi 95913
Dostawy 109487
Roboty budowlane 104798
Nieruchomości 336118
Konkursy 307209
Przetargi nieruchomości 174958
Nieruchomości 568018
Nieruchomości ZGM 156996
Komunikaty 134840
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20309
Petycje 29745
Informacje niepublikowane w BIP 40092
Oświadczenia 62188
od 2015 - Nowa funkcjonalność 43148
2015 8631
2014 23642
2013 26283
2012 19006
2011 25090
2010 29510
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 52746
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 95653
Program Ochrony Środowiska 19005
Plan Gospodarki Odpadami 13538
Formularze 34099
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 417810
Obwieszczenia 44633
Decyzje środowiskowe 49302
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11071
Studium_UiKZP 34891
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 11211
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8273
Sejm Senat 2015 10207
Prezydenckie-2015 11801
2014 0
Parlament Europejski 2014 18422
Wybory Samorządowe 2014 53454
2013 22494
2011 12706
2010 0
Samorządowe 39887
Prezydent RP 21059
2009 14639
2007 22354
2006 26823
Rada Miasta 9630
Burmistrz 7881
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13283
2005 6539
Prezydent RP 15328
Sejm Senat RP 11913
2004 10656
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 19269
Referendum 2013 51721
Gospodarka odpadami komunalnymi 95755
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2466
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6628
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12779
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10134
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4174
Miejsca zagospodarowania odpadów 3031
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28634
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 23339
Wykaz jednostek 63537
Zakłady budżetowe 6706
Jednostki budżetowe 7458
Ośrodek Pomocy Społecznej 21663
Instytucje kultury 7468
Rejestr Instytucji Kultury 7388
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6505
Nabór ławników sądowych 12906
Zgromadzenia Publiczne 15076

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35136
O biuletynie 32981
Mapa 29505
Zespół redakcyjny 29958
Strona główna 41115
Rejestr zmian 1003684
Mapa serwisu 15874
Statystyki 20429
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu