ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 10253
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 9127

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 125174
Struktura 53866
Burmistrz 74055
Sprawozdania 4641
2003 30089
2004 37329
2005 35078
2006 16640
2007 26486
2008 24340
2009 26737
2010 18841
2011 21455
2012 20663
2013 11192
2014 13952
2015 6913
2016 4699
Rada Miasta 88538
Sesje 227587
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 121
Protokoły 2017 6035
Protokoły 2016 7561
Protokoły 2015 13677
Protokoły 2014 28699
Protokoły 2013 34065
Protokoły 2012 39155
Protokoły 2011 30905
Protokoły 2010 30280
Protokoły 2009 26486
Protokoły 2008 21712
Protokoły 2007 25709
Komisje RM 21440
Regulamin RM 10838
Statut 117926
Akty prawne 1018122
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 40045
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15774
Budżet 2005 3653
Budżet 2006 23112
Budżet 2007 22624
Budżet 2008 22719
Budżet 2009 14553
Budżet 2010 11782
Budżet 2011 16695
Budżet 2012 9174
Budżet 2013 21619
Budżet 2014 19602
Budżet 2015 7611
Budżet 2016 11908
Budżet 2017 5503
Budżet 2018 566
Podatki i opłaty lokalne 102615
Pomoc publiczna 32650
Sprawozdania 15026
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 25870
Dane teleadresowe 151727
Ogłoszenia 441225
Wakaty 1117795
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 129241
Informacje ogólne 20116
Ogłoszenia 71086
Lista kandydatów 43189
Wyniki naboru 36857
Praca w jednostk. 892
Ogłoszenia 181195
Co i jak załatwić 63471
Sprawy 212298
Wydziały 165662
Język migowy 7990
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 10556
Przetargi publ. 729308
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 55575
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 27316
Archiwum zamówień 41566
Ogłoszenia o wyborze 43352
Wyniki zamówień publicznych 421980
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 1560
Ogłoszenia o przetargach 128208
Usługi 93383
Dostawy 107809
Roboty budowlane 100618
Nieruchomości 308895
Konkursy 279242
Przetargi nieruchomości 132947
Nieruchomości 535698
Nieruchomości ZGM 151644
Komunikaty 128333
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 18788
Petycje 20496
Informacje niepublikowane w BIP 37627
Oświadczenia 58480
2015-2016 Nowa funkcjonalność 18600
2015 6992
2014 21431
2013 24912
2012 17676
2011 23821
2010 27108
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 50699
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 90270
Program Ochrony Środowiska 17889
Plan Gospodarki Odpadami 12837
Formularze 30730
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 377343
Obwieszczenia 37030
Decyzje środowiskowe 42297
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 9403
Studium_UiKZP 33173
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2015 8070
Sejm Senat 2015 8336
Prezydenckie-2015 10721
2014 0
Parlament Europejski 2014 16949
Wybory Samorządowe 2014 50454
2013 19815
2011 11463
2010 0
Samorządowe 35713
Prezydent RP 18764
2009 12993
2007 20183
2006 24057
Rada Miasta 8663
Burmistrz 6991
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 12024
2005 5967
Prezydent RP 13352
Sejm Senat RP 10358
2004 9661
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 15873
Referendum 2013 46888
Gospodarka odpadami komunalnymi 89105
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 1842
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 5957
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11301
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 8609
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2729
Miejsca zagospodarowania odpadów 1973
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27250
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 21390
Wykaz jednostek 60573
Zakłady budżetowe 6025
Jednostki budżetowe 6543
Ośrodek Pomocy Społecznej 18589
Instytucje kultury 6685
Rejestr Instytucji Kultury 6209
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 5870
Nabór ławników sądowych 11274
Zgromadzenia Publiczne 12289

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33641
O biuletynie 31845
Mapa 28550
Zespół redakcyjny 28992
Strona główna 37684
Rejestr zmian 824656
Mapa serwisu 15177
Statystyki 19523
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu