ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 11187
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 9764

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 128677
Struktura 55858
Burmistrz 75909
Sprawozdania 4641
2003 31109
2004 38448
2005 36086
2006 17124
2007 27315
2008 25139
2009 27505
2010 19508
2011 22433
2012 21451
2013 11833
2014 14514
2015 7506
2016 5821
Rada Miasta 90676
Sesje 240161
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 788
Protokoły 2017 7832
Protokoły 2016 8950
Protokoły 2015 15458
Protokoły 2014 29635
Protokoły 2013 35259
Protokoły 2012 40851
Protokoły 2011 31713
Protokoły 2010 31362
Protokoły 2009 27649
Protokoły 2008 22501
Protokoły 2007 26545
Komisje RM 22644
Regulamin RM 11185
Statut 120714
Akty prawne 1096299
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 42023
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 15813
Budżet 2005 3653
Budżet 2006 23851
Budżet 2007 23270
Budżet 2008 23640
Budżet 2009 15129
Budżet 2010 12294
Budżet 2011 17058
Budżet 2012 9538
Budżet 2013 22297
Budżet 2014 19874
Budżet 2015 7854
Budżet 2016 12216
Budżet 2017 6077
Budżet 2018 1681
Podatki i opłaty lokalne 107558
Pomoc publiczna 34724
Sprawozdania 16298
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 29201
Dane teleadresowe 158045
Ogłoszenia 469824
Wakaty 1151354
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 130901
Informacje ogólne 20743
Ogłoszenia 71966
Lista kandydatów 44038
Wyniki naboru 37740
Praca w jednostk. 896
Ogłoszenia 185227
Co i jak załatwić 65088
Sprawy 220156
Wydziały 173235
Język migowy 8262
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 11213
Przetargi publ. 762242
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 65203
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 34464
Archiwum zamówień 41819
Ogłoszenia o wyborze 45379
Wyniki zamówień publicznych 453153
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2090
Ogłoszenia o przetargach 129911
Usługi 94329
Dostawy 108385
Roboty budowlane 102335
Nieruchomości 319014
Konkursy 288588
Przetargi nieruchomości 146555
Nieruchomości 547414
Nieruchomości ZGM 152791
Komunikaty 130973
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 19458
Petycje 24088
Informacje niepublikowane w BIP 38755
Oświadczenia 59823
2015-2016 Nowa funkcjonalność 26785
2015 7650
2014 22456
2013 25452
2012 18284
2011 24312
2010 28215
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 51622
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 92741
Program Ochrony Środowiska 18366
Plan Gospodarki Odpadami 13138
Formularze 31811
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 389410
Obwieszczenia 40320
Decyzje środowiskowe 44840
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 10127
Studium_UiKZP 33845
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 2
Wybory Samorządowe 2018 458
2015 8202
Sejm Senat 2015 9218
Prezydenckie-2015 11199
2014 0
Parlament Europejski 2014 17602
Wybory Samorządowe 2014 51643
2013 21005
2011 12018
2010 0
Samorządowe 37276
Prezydent RP 19829
2009 13742
2007 21063
2006 25092
Rada Miasta 9053
Burmistrz 7439
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 12650
2005 6266
Prezydent RP 14351
Sejm Senat RP 11136
2004 10084
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 17462
Referendum 2013 49113
Gospodarka odpadami komunalnymi 91580
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2091
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6250
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11911
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 9211
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3170
Miejsca zagospodarowania odpadów 2397
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27852
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 22248
Wykaz jednostek 61591
Zakłady budżetowe 6360
Jednostki budżetowe 6996
Ośrodek Pomocy Społecznej 19627
Instytucje kultury 7126
Rejestr Instytucji Kultury 6788
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6232
Nabór ławników sądowych 12038
Zgromadzenia Publiczne 13518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 34326
O biuletynie 32371
Mapa 28879
Zespół redakcyjny 29354
Strona główna 39133
Rejestr zmian 878669
Mapa serwisu 15435
Statystyki 19880
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu