ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:44 Edycja elementu informacja Informacje kontaktowe
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Marian Senyk
08:41:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żagań dot. opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nadbobrze w Żaganiu wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej na działkach o nr ewid Marian Senyk
08:40:42 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żagań dot. opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nadbobrze w Żaganiu wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej na działkach o nr ewid Marian Senyk

Zmiany z dnia: 2017-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:06:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żagań dot. opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nadbobrze w Żaganiu wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej na działkach o nr ewid Marian Senyk

Zmiany z dnia: 2017-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:11 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT Marian Senyk
14:53:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT Marian Senyk
14:32:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Marian Senyk
12:32:46 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie B.2110.II.8.2017 Marian Senyk
12:08:16 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji Marian Senyk
11:50:23 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 318/2017 Marian Senyk

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań