ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Marian Senyk
10:04:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nadbobrze. Inwestycja przewidziana jest na działkach o nr ewid. 1419, 1423, 1421/3, 1570/1, 1514 i 1751 znajdujących się przy ul. Włókniarzy, Nadbobrze i Fabrycznej w Żaganiu Marian Senyk
10:01:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie balkonu do elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja przewidziana jest na działce o nr ewid. 2431/1 przy ul. Łokietka w Żaganiu Marian Senyk
08:45:31 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018 - 2030, wynikającej z zobowiązań zaciągniętych przez Gminę oraz z zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Marian Senyk
08:40:00 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2018. Marian Senyk

Zmiany z dnia: 2018-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:20 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie B.2110.I.1.2018 Marian Senyk
14:35:08 Upublicznienie elementu wakaty - kandydat Aneta Grzebieniak Marian Senyk
14:34:30 Upublicznienie elementu wakaty - kandydat Agnieszka Łysy Marian Senyk
14:33:50 Upublicznienie elementu wakaty - kandydat Marzena Tymczyszyn Marian Senyk
14:33:07 Upublicznienie elementu wakaty - kandydat Dagmara Urbańska Marian Senyk

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań