ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik PRZEBUDOWA PLACU GENERAŁA MACZKA W ŻAGANIU W RAMACH ZADANIA PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACYKU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 7 W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU NADANIA NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH” – ETAP II Marian Senyk
10:52:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28.11.2017r o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi- ulicy Nadbobrze w Żaganiu Marian Senyk
10:49:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żagań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej i Chrobrego w Żaganiu Marian Senyk
08:47:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żagań dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE100SDR17.6 śr. 90 mm przewidzianej na działkach o nr ewid. 1411/4, 1397 położonych przy ul. Śląskiej oraz na działce o nr ewid.1389 położonej przy ul. Poprzecznej w Żaganiu Marian Senyk

Zmiany z dnia: 2017-12-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:44:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 316/2017 Kornela Andzel
15:51:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Marian Senyk
10:30:01 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik PRZEBUDOWA PLACU GENERAŁA MACZKA W ŻAGANIU W RAMACH ZADANIA PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACYKU PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 7 W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU NADANIA NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH” – ETAP II Marian Senyk
10:23:23 Usunięcie elementu Akty prawne - załącznik XLVII/99/2017 Marian Senyk

Zmiany z dnia: 2017-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:21 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVII/104/2017 Marian Senyk
15:24:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVII/103/2017 Marian Senyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu