ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 15

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży komunalnej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 493/18, o powierzchni 3039 m2, położonej przy ul. Nocznickiego w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2018-05-21 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-07-24 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

Kw ZG1G/00036132/3

Cena wywoławcza

1.150.000,00 zł

Wadium

115.000,00 zł

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Nocznickiego w Żaganiu. Usytuowanie w rejonie ronda z drogami prowadzącymi do Zielonej Góry, Szprotawy, Kożuchowa, na osiedle bloków wielorodzinnych i osiedla Łąkowa. Dojazd dobry, ulicami Kożuchowską, Nocznickiego, Rzeźnicką o nawierzchniach utwardzonych. Teren z dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej w ulicach, dostępność do sieci jest korzystna. Na terenie działki zainwestowana sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Bezpośrednie sąsiedztwo to rondo, cmentarz komunalny, cmentarz żołnierzy radzieckich, piekarnia. Konfiguracja terenu w części od ulicy Rzeźnickiej jest płaska, w części od cmentarza sztuczne wzniesienie o wysokości ok.1,0-1,2 m, działka nieogrodzona. Nieruchomość porośnięta trawą. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 3U – teren zabudowy usługowej.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 15 maja 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 20 lipca 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 12:26:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 08:31:59
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-07-25 10:08:11
Artykuł był wyświetlony: 548 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań