ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 8

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Żaganiu przy ul. Pogodnej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 3177/6 o powierzchni 1054 m2, godzina przetargu: 10.00, 2758/18 o powierzchni 1077 m2, godzina przetargu: 10.30, 2758/6 o powierzchni 1137 m2, godzina przetargu: 11.00, 2758/2 o powierzchni 1101 m2, godzina przetargu: 11.30

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-04-10 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

3177/6 - ZG1G/00023289/4
2758/18 - ZG1G/00046138/8
2758/6 - ZG1G/00046138/8
2758/2 - ZG1G/00046138/8

Cena wywoławcza

3177/6 - 71.500,00 zł
2758/18 - 73.000,00 zł
2758/6 - 77.000,00 zł
2758/2 - 83.000,00 zł

Wadium

3177/6 - 7.150,00 zł
2758/18 - 7.300,00 zł
2758/6 - 7.700,00 zł
2758/2 - 8.300,00 zł

Opis

Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Pogodnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce 2M – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunty niezabudowane o kształtach regularnych i płaskim terenie, niezagospodarowane, porośnięte chwastami i samosiewami drzew i krzewów. Grunty położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, terenów kolejowych oraz terenów zielonych. Dojazd do działek drogą o nawierzchni bitumicznej ul. Szkolną, bezpośredni wjazd na działki drogą gruntową. Działki nieuzbrojone, położone przy drodze w której są zainwestowane sieci uzbrojenia. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 21 sierpnia 2017 r. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 4 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 7 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 06.04.2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 10:48:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 08:04:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 13:13:44
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu