ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych oznaczonych ewidencyjnie: - działka nr 3613 g. 10:30 - działka nr 3614 g. 11:00 położonych przy ul. Gen. J. Bema

Ogłoszono dnia: 2017-12-27 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-01-30 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13, I piętro

Księga wieczysta

ZG1G/00051594/0

Cena wywoławcza

- działka 3613 - 20.000,00 zł
- działka 3614 - 21.000,00 zł

Wadium

- działka 3613 - 4.000,00 zł
- działka 3614 - 4.200,00 zł

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i zabudowy garażowej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości stacja transformatorowa oraz elektroenergetyczna. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren nieruchomości płaski, granice regularne w kształcie czworoboku. Sieci uzbrojenia znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Działki 3613 3614 wpisane są w księdze wieczystej Kw nr /ZG1G/51594/0 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm) upływa 21 grudnia 2017. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 07:53:44
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 11:25:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 14:25:23
Artykuł był wyświetlony: 703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu