ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 4

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej, położonej w Żaganiu przy ul. Wesołej, oznaczonej numerem 2190/1 o powierzchni 935 m2

Ogłoszono dnia: 2017-11-06 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-12-14 14:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053210/9

Cena wywoławcza

57.000,00

Wadium

5.700,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta przy ul. Wesołej. Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej. W bliskiej odległości znajduje się budynek usługowy oraz przystanek komunikacji miejskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośredni wydzieloną geodezyjnie drogą o nawierzchni gruntowej. Teren nieruchomości jest płaski. Sieci uzbrojenia znajdują się w pobliżu nieruchomości – bezpośrednie przyłączenie należeć będzie do inwestora. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kolonii Laski przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań nr LVIII/70/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. i oznaczona jest symbolem 6MN dopuszczającym zabudowę o funkcję mieszkaniowej – jednorodzinnej. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 2 listopada 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 10:48:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 10:49:31
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 09:42:42
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu