ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473/1, o powierzchni 4,3187 ha, położonej przy ul. Żarskiej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2017-10-31 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-01-16 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (1 piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053402/2

Cena wywoławcza

950.000,00

Wadium

95.000,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta w sąsiedztwie trasy wylotowej z miasta, zabudowy usługowej – pensjonatu z restauracją, osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Nieruchomość nieuzbrojona, uzbrojenie w nieruchomościach sąsiednich. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośrednio drogą o nawierzchni gruntowej. Kształt działki nieregularny. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czerna, istnieje możliwość zalewania nieruchomości w przypadku okresowych wezbrań wody. Przeznaczenie nieruchomości: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1UT/US2 dopuszczającej zabudowę o dominującej funkcji usług turystyki oraz usług sportu i rekreacji. Przeznaczenie podstawowe: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, obiekty sportowe, boiska. Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zabudowa mieszkaniowa jako lokale właścicieli i zarządców obiektów usługowych, zieleń urządzona, drogi i parkingi. Dla nieruchomości wydano Decyzję nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. ustalającą warunki zabudowy, dopuszczającą budowę budynku usługowego z zapleczem gospodarczym i urządzeniami rekreacyjnymi. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00053402/2. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 30 grudnia 2016 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 27 czerwca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 12 stycznia 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 10:28:57
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 10:29:35
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 09:44:46
Artykuł był wyświetlony: 717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu